Out of ordinary / extraordinary: Japanese Contemporary Photography

Ishiuchi Miyako, Okada Hiroko, Onodera Yuki, Sawada Tomoko, Sugiura Kunie, Takano Ryudai, Chin Yo Mi, Hishikari Shunsaku, Yokomizo Shizuka, Motoda Keizo, Yoneda Tomoko

This touring exhibition is completed.

Fiscal Year 2010 - 2011

June 22 - September 30, 2010
Metropolitan Museum (Manila, Philippines)

Photo taken by Tomoko Sawada
Tomoko Sawada
From the series "OMIAI♡"
2001
c-print

Photo taken by Shizuka Yokomizo
Shizuka Yokomizo
Stranger No. 23
2000
c-print
© Shizuka Yokomizo, courtesy WAKO WORKS OF ART

Photo taken by Kunie Sugiura
Kunie Sugiura
Yayoi Kusama A p, from the series
"The Artist Papers"
2003
gelatin silver print

Photo taken by Shunsaku Hishikari
Shunsaku Hishikari
From the series "their eyes"
2003
collage

Page Top