पाठ

परीक्षाको तालिका तथा परीक्षा आवेदन

आउने दिनहरूमा गरिने परीक्षा तालिकाको लागि प्रोमेट्रिक रेजिष्ट्रेसन वेबसाइटअर्को साइटमा जानेछ हेर्नुहोस्।
※(COVID-19) कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण रोक्न नेपालमा भएका प्रयत्नहरुको कारण, आवेदन प्रक्रिया वा परीक्षण तालिका, आदि परिवर्तन गर्न सकिन्छ।

परीक्षाको विवरण
परीक्षा शुल्क रु. २,५०० (नेपाली रुपैयाँ)
परीक्षा आवेदन विधि(भाउचर खरिद गर्ने) * परीक्षा स्थलमा भाउचरको बिक्री तथा बिक्रीसम्बन्धी जानकारी दिइने छैन।
* भाउचर भन्नाले परीक्षा आवेदनको लागि आवश्यक हुने नम्बरलाई बुझाउँछ। परीक्षा शुल्क भुक्तानी गरेपछि भाउचर जारी गरिनेछ। प्रत्येक भाउचरको तोकिएको म्याद हुन्छ।
चिट्ठा आवेदन दिने

आवेदन विधि: बुकिङ्ग वेबसाइटमा निश्चय गर्नुहोस्अर्को साइटमा जानेछ
चिट्ठा नतिजा ईमेलमा पठाइने

* चिट्ठाको प्रक्रियामा प्राविधिक परीक्षामा उत्तीर्ण भएको व्यक्ति र प्राविधिक परीक्षाको आवेदन दिने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
चिट्ठा परेका व्यक्तिले चिट्ठा नतिजा सूचनाको ईमेलमा उल्लिखित तरिकाले परीक्षा शुल्क भुक्तानी गर्ने
परीक्षा शुल्क भुक्तानी गरेकाहरूलाई भाउचर नम्बरको जानकारी ईमेलमा पठाइने
[परीक्षा मितिको ३ व्यवसायी दिन अगाडि सम्म (परीक्षा मिति शनिबार वा आइतबार पर्ने हो भने ४ व्यवसायी दिन अगाडि सम्म)]

भाउचर नम्बर प्रयोग गरेर बुकिङ्ग वेबसापटमा (नयाँ विन्डो खुल्नेछ) परीक्षा बुकिङ्ग गर्ने बुकिङ्गको परिवर्तन तथा रद्दा पनि बुकिङ्ग वेबसाइटबाट प्रक्रिया गर्न सकिनेअर्को साइटमा जानेछ
परिचय खुल्ने कागजात निम्न परिचय खुल्ने कागजातहरू मध्ये कुनै एक परीक्षा दिने दिनमा ल्याउनुहोस्।
  1. १. पासपोर्ट (राहदानी)
  2. २. सवारी चालक अनुमति पत्र
  3. ३. नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र
परीक्षा दिनेबारे सोधपुछको लागि सम्पर्क प्रोमेट्रिक ग्राहक सेवा केन्द्र (अङ्ग्रेजीमा परामर्श उपलब्ध)
फोन नम्बर १८००००९१०१०७ (टोल फ्री)
शीर्ष पृष्ठ