Home > Arts and Cultural Exchange > Visual Arts > International Exhibition Participation Program > Venice Biennale > International Architecture Exhibition

Arts and Cultural Exchange > Visual Arts

Venice Biennale: International ArchitectureExhibition


>> Venice Biennale: International Art Exhibition

 

5th 1991- 14th 2014
  Commissioner
and Theme
Curator Participating Architects
/ Artists
Participating Architects
/ Artists in other Pavilions / Arsenale
14th
(2014)
Kayoko Ota
”A Storehouse of Contemporary Architecture"

Norihito Nakatani, Hiroo Yamagata, Keigo Kobayashi, Jin Motohashi  
Toyo Ito
”Architecture. Possible here?
Home-for-All”
(*Golden Lion for National Participation)

Kumiko Inui, Sou Fujimoto, Akihisa Hirata, Naoya Hatakeyama Tadao Ando, Taro Igarashi, Toyo Ito, SANAA (Kazuyo Sejima & Ryue Nishizawa), Yoshio Taniguchi, Fumihiko Maki, Toshiko Mori,
Koh Kitayama
"Tokyo Metabolizing"

Yoshiharu Tsukamoto, Ryue Nishizawa Atelier Bow-Wow (Yoshiharu Tsukamoto, Momoyo Kaijima)
junya.ishigami+associates (*Golden Lion of the best project)
Toyo Ito, Tetsuo Kondo, Kazuyo Sejima,Ryue Nishizawa, Sou Fujimoto, Kazuo Shinohara (*Golden Lion in memoriam)
Taro Igarashi
"EXTREME NATURE: Landscape of Ambiguous Spaces"

Junya Ishigami, Hideaki Ohba Atelier Bow-Wow (Yoshiharu Tsukamoto, Momoyo Kaijima)
double negatives architecture (Hungarian Pavilion)
MAD OFFICE (Yosuke Hayano and others)
Launchpad05/Takuya Onishi
Terunobu Fujimori
"Architecture of Terunobu Fujimori and ROJO: Unknown Japanese Architecture and Cities" (Special mentions)

Terunobu Fujimori, Genpei Akasegawa, Shinbo Minami, Tetsuo Matsuda, Joji Hayashi, Hinako Sugiura (Advisor of Sigaporian Pavilon)
Toyo Ito
(City Profile - Tokyo)
Atelier Bow-Wow (Yoshiharu Tsukamoto, Momoyo Kaijima)
9th
(2004)
Kaichiro Morikawa
"OTAKU persona = space = city"

Kenzo Tange, Yuki Oshima, Toshio Okada, Tamaki Saito, Yoshiaki Kaihatsu, YOTSUBA Studio, KAIYODO Co.,Ltd. Tadao Ando, Shigeru Ban, Arata Isozaki, Shuhei Endo (*Special Prize)
Toyo Ito, Kengo Kuma, Fumihiko Maki, Makoto Sei Watanabe, SANAA (Kazuyo Sejima & Ryue Nishizawa) (*Golden Lion for work)
Takaharu Tezuka, Yuri Tezuka
8th
(2002)
Arata Isozaki
"The Kanji way: Creating an Architectural Language in the Kanji-based Cultural Zone"
Kenjiro
Okazaki
Waro Kishi, Kazuhiro Kojima, Yung Ho Chang, Seing H-snag Tadao Ando, Shigeru Ban, Nobuaki Furuya, Toyo Ito, (*Golden Lion for Lifetime Archievement)
Arata Isozaki, Kengo Kuma, Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa, Yoshio Taniguchi, Eisaku Ushida, Kathlyn Findlay, Riken Yamamoto
7th
(2000)
Arata Isozaki
"City of Girls"
Kazuko
Koike
Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa, Kosuke Tsumura, Hellen van Meene, Yayoi Deki Hitoshi Abe, Itsuko Hasegawa, Riken Yamamoto, Shigeru Ban, Arata Isozaki, Toyo Ito, Hiroaki Kitano, Tatsuya Matsui, Kengo Kuma, Makoto Sei Watanabe
6th
(1996)
Arata Isozaki
"Fractures" (*Golden Lion for National Participation)

Osamu Ishiyama, Katsuhiro Miyamoto, Ryuji Miyamoto Tadao Ando, Arata Isozaki, Toyo Ito, Itsuko Hasegawa, Keiichi Irie, Waro Kishi, Kazuyo Sejima, Yukio Futagawa, Hisao Suzuki
5th
(1991)
Kiyoshi Kawasaki
"Five Japanese Architects"

Kazuhiro Ishii, Arata Isozaki, Seizo Handa, Shin Takamatsu, Fumihiko Maki Fumihiko Maki

 

Page Top