Skip to main content

แนวทางเสริมการเรียนรู้

ในเพจนี้จะขอแนะนำสื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวเข้าสอบ JFT-Basic สื่อการเรียนการสอนทั้งหมดนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นของตนเองได้

IRODORI Japanese for Life in JapanExternal link

สื่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น "IRODORI ภาษาญี่ปุ่นในการดำรงชีวิต" เป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการใช้ชีวิตหรือการทำงานในญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ โดยมีสถานการณ์หรือหัวข้อต่างๆ ที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตที่ญี่ปุ่นซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นที่ใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่ละบทจะแสดงเป้าหมายของการเรียนรู้ในรูปแบบ Can-do เพื่อให้เห็นชัดเจนว่าเมื่อเรียนบทนั้นแล้วจะ "สามารถทำสิ่งใดได้"

ระดับของเนื้อหา
A1,A2
มีคำอธิบายเป็นภาษาต่างๆหลายภาษาทั้ง
อังกฤษ / ญี่ปุ่น / จีน / มองโกเลีย / อินโดนีเซีย / เขมร / ไทย / เวียดนาม / เมียนมาร์ / ภาษาเนปาล
IRODORI Japanese for Life in Japan。

คอร์สออนไลน์ภาษาญี่ปุ่น IRODORIExgternal link

เป็นคอร์สสำหรับฝึกความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นแบบครบวงจรตามหนังสือ “อิโระโดะริ ภาษาญี่ปุ่นในการดำรงชีวิต” ซึ่งสามารถเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นในสถานการณ์การดำรงชีวิตในประเทศญี่ปุ่นจากวิดีโอ ฯลฯ แบบอินเทอร์แอคทีฟด้วย “เนื้อหาสำหรับศึกษา” และฝึกหัดส่วนที่ไม่มั่นใจ เช่น คันจิ ไวยากรณ์ ฯลฯ ซ้ำ ๆ ได้ด้วย “เนื้อหาสำหรับฝึกหัด”
อีกทั้งสามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ตได้ จึงใช้เวลาว่างมาเรียนภาษาญี่ปุ่นเมื่อไรก็ได้ จากที่ใดก็ได้

ระดับเป้าหมาย
A2
*คอร์สเบื้องต้น (A1) มีกำหนดเปิดคอร์สหลังจากเดือนตุลาคมปี 2022เป็นต้นไป
ภาษาคำอธิบาย
ชั้นต้น 1 (A2)
อังกฤษ / ญี่ปุ่น / จีน / มองโกเลีย / อินโดนีเซีย / เขมร / ไทย / เวียดนาม / เมียนมาร์ / ภาษาเนปาล
ชั้นต้น 2 (A2)
อังกฤษ / ญี่ปุ่น
(คอร์สภาษาจีน มองโกเลีย อินโดนีเซีย เขมร ไทย เวียดนาม เมียนมาร์ ภาษาเนปาล มีกำหนดเปิดให้บริการเดือนตุลาคม 2022 เป็นต้นไป)
Logo of IRODORI Japanese Online Course click to this page

JF Japanese e-Learning MinatoExternal link

แพลทฟอร์มสำหรับการเรียนภาษาญี่ปุ่นของเจแปนฟาวน์เดชั่น ซึ่งนำเสนอคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ต่างๆ (ปีละประมาณ 150 คอร์สเรียน) เมื่อผู้เรียนลงทะเบียนแล้ว จะสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านอินเทอร์เน็ตที่ใดและเวลาใดก็ได้ นอกจากนี้ ยังมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นเรียนภาษาญี่ปุ่นอื่นๆ อีกด้วย

คอร์สเรียนออนไลน์

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ มะรุโกะโตะ (Marugoto Japanese Online Course)External link

คอร์สเรียนที่สามารถเรียนรู้ได้แบบครอบคลุมทั้งหมดทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ฝึกฝนการฟัง, พูด, อ่าน, เขียน และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) หรือเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อการเรียนเพิ่มเติมต่างๆได้ นอกจากนี้ยังสามารถเรียนผ่านได้หลากหลายช่องทางทั้งคอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

ระดับของเนื้อหา
A1,A2
มีคำอธิบายเป็นภาษาต่างๆหลายภาษาทั้ง
อังกฤษ / สเปน / จีน / อินโดนีเซีย / ไทย / เวียดนาม / ฝรั่งเศส / โปรตุเกส / ญี่ปุ่น
คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ มะรุโกะโตะ (Marugoto Japanese Online Course)     A1-1คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ มะรุโกะโตะ (Marugoto Japanese Online Course)     A2-1คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ มะรุโกะโตะ (Marugoto Japanese Online Course)     A2-3

Hiragana / Katakana / Kanji CourseExternal link

เป็นคอร์สเรียนการเขียน-อ่านอักษรฮิรางานะ, คาตากานะทั้งหมด รวมถึงสามารถเรียนอักษรคันจิในระดับ A1 ได้

ระดับของเนื้อหา
A1
มีคำอธิบายในภาษา
อังกฤษ
HiraganaKatakanaKanji

เว็บไซต์

MARUGOTO PlusExternal link

เว็บไซต์เสริมการเรียนรู้สำหรับผู้ที่เรียน "มะรุโกะโตะ" ด้วยตนเอง สามารถฝึกฝนเพื่อให้บรรลุภารกิจ Can-do และสัมผัสกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วยคลิปวีดิโอหรือภาพถ่ายได้

ระดับของเนื้อหา
A1,A2
มีคำอธิบายในภาษา
อังกฤษ / สเปน / ญี่ปุ่น

แอปพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟน

HIRAGANA/KATAKANA Memory HintExternal link

เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟนซึ่งช่วยในการจดจำตัวอักษร "ฮิรางานะ" "คาตากานะ" อย่างสนุกสนาน โดยใช้ภาพเชื่อมโยงความคิด และสามารถทบทวนความรู้ที่เรียนด้วยคำถาม

ระดับของเนื้อหา
A1
มีคำอธิบายในภาษา
อังกฤษ / อินโดนีเซีย / ไทย
HIRAGANA/KATAKANA Memory HintHIRAGANA/KATAKANA Memory Hint

KANJI Memory Hint 1, 2, 3External link

เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟนซึ่งสามารถทำให้เรียนอักษรคันจิอย่างสนุกสนาน ด้วยภาพที่ทำให้เชื่อมโยงกับรูปทรงของตัวคันจิและเกมเสริมการเรียนรู้ 2 รูปแบบ

ระดับของเนื้อหา
A1,A2
มีมีคำอธิบายในภาษา
อังกฤษ
KANJI Memory Hint 1, 2, 3KANJI Memory Hint 1, 2, 3KANJI Memory Hint 1, 2, 3

สำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น

เจแปนฟาวน์เดชั่นได้พัฒนา "JF Can-do for Life in Japan" ขึ้นในปี 2019 ในรูปแบบของ Can-do Statement (รูปแบบการแสดงความสามารถในการจัดการภารกิจให้เสร็จสิ้น ที่เรียกว่า "สามารถทำ...ได้") เพื่อวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานที่จำเป็นตามสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆ ในการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ เช่น กรณีที่จะเดินทางมาพำนักที่ญี่ปุ่นด้วยสถานภาพการพำนักแบบ “แรงงานทักษะเฉพาะทาง” เป็นต้น ซึ่งเป็นการพัฒนาตามปรัชญา / แนวคิดของมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของเจแปนฟาวน์เดชั่น (JF Standard) ที่ได้นำเสนอไว้เมื่อปี 2010 และประกอบด้วยรายการ Can-do ทั้งหมด 381 รายการในระดับ A1 และระดับ A2

สื่อแบบเรียนภาษาญี่ปุ่น "IRODORI ภาษาญี่ปุ่นในการดำรงชีวิต" ได้กำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ "JF Can-do ภาษาญี่ปุ่นในการดำรงชีวิต JF Can-do for Life in Japan" ไว้ กว่า341 หัวข้อ

หัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับ เคล็ดลับช่วยเหลือ / สนับสนุนการเรียน

Back to top