पाठ

JFT-Basic Japan Foundation Test for Basic Japanese

नेपाल (काठमाडौँ)

२०२० मे महिनाको परीक्षा तालिका

११-१३, १५, १७-२२, २५-२८, ३१

※(COVID-19) कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण रोक्न नेपालमा भएका प्रयत्नहरुको कारण, आवेदन प्रक्रिया वा परीक्षण तालिका, आदि परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
नयाँ जानकारीको लागि प्रोमेट्रिक रेजिष्ट्रेसन वेबसाइटअर्को साइटमा जानेछ हेर्नुहोस्। 

जानकारी

विवरणहरूको सूचना हर्ने

शीर्ष पृष्ठ