पाठ

JFT-Basic Japan Foundation Test for Basic Japanese

नेपाल (काठमाडौँ)

आउने दिनहरूमा गरिने परीक्षा तालिकाको लागि प्रोमेट्रिक कम्पनीको वेबसाइटअर्को साइटमा जानेछहेर्नुहोस्।

※(COVID-19) कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण रोक्न नेपालमा भएका प्रयत्नहरुको कारण, आवेदन प्रक्रिया वा परीक्षण तालिका, आदि परिवर्तन गर्न सकिन्छ।

जानकारी

विवरणहरूको सूचना हर्ने

शीर्ष पृष्ठ