पाठ

सोधपुछको लागि सम्पर्क

परीक्षा दिनेबारे सोधपुछको लागि सम्पर्क

प्रोमेट्रिक ग्राहक सेवा केन्द्र

(अङ्ग्रेजीमा परामर्श उपलब्ध)

फोन नम्बर
नेपाल (टोल फ्री) १८००००९१०१०७
सम्पर्क समय
सोमबार-शुक्रबार, ९ बजे-१७ बजे (स्थानीय समय; शनिबार, आइतबार र सार्वजनिक बिदाको दिन बाहेक)
ईमेल
CustomerSupprtEnglishJLFW@Prometric.com
(जब एक ई-मेल पठाउँदै, कृपया एक पूर्ण चौड़ाई क्यारेक्टर "" "को सट्टा आधा चौड़ाई क्यारेक्टर" @ "प्रविष्ट गर्नुहोस्।").

परीक्षा टिकटबारे सोधपुछको लागि सम्पर्क (अंग्रेजीमा परामर्श उपलब्ध)

प्रोमेट्रिक भाउचर केन्द्र

ईमेल
VoucherOrders.Asiapac@prometric.com
(जब एक ई-मेल पठाउँदै, कृपया एक पूर्ण चौड़ाई क्यारेक्टर "" "को सट्टा आधा चौड़ाई क्यारेक्टर" @ "प्रविष्ट गर्नुहोस्।").

सामूहिक रूपमा आवेदन दिनेबारे सोधपुछको लागि सम्पर्क (अङ्ग्रेजीमा परामर्श उपलब्ध)

प्रोमेट्रिक समूह आवेदन डेस्क

ईमेल
groupreg@prometric.com
(जब एक ई-मेल पठाउँदै, कृपया एक पूर्ण चौड़ाई क्यारेक्टर "" "को सट्टा आधा चौड़ाई क्यारेक्टर" @ "प्रविष्ट गर्नुहोस्।").

अन्य सोधपुछको लागि सम्पर्क

जापान फाउण्डेशन जापानी भाषा विभाग II (दुई)

ईमेल
jft-basic@jpf.go.jp
(जब एक ई-मेल पठाउँदै, कृपया एक पूर्ण चौड़ाई क्यारेक्टर "" "को सट्टा आधा चौड़ाई क्यारेक्टर" @ "प्रविष्ट गर्नुहोस्।").

* सम्पर्क गर्नुभन्दा पहिले "अक्सर सोधिने प्रश्नहरू" आदिमा हेरेर सम्बन्धित जानकारी छ वा छैन पक्का गर्नुहोस्।

शीर्ष पृष्ठ