पाठ

JFT-Basic को परिचय

परीक्षाको उद्देश्य

रोजगारीको लागि जापानमा आउने विदेशी नागरिकहरूले दैनिक जीवनमा विभिन्न अवस्थाको सामना गर्छन्। जापान फाउण्डेशन आधारभूत जापानी भाषा परीक्षाको (Japan Foundation Test for Basic Japanese, संक्षेपमा JFT-Basic) उद्देश्य मुख्यतः त्यस्ता अवस्थाहरूमा कुराकानी गर्न आवश्यक हुने जापानी भाषाको दक्षता जाँच गर्नु अनि "जापानी भाषामा केही हदसम्म दैनिक कुराकानी गर्न र विनाकठिनाइ जीवनयापन गर्न सक्ने क्षमता" छ कि छैन भनी निर्धारित गर्नु हो। यस परीक्षाले युरोपेली सामान्य भाषिक सन्दर्भ ढाँचाको (CEFR: Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment, युरोपेली सामान्य भाषिक सन्दर्भ ढाँचा: सिक्ने, सिकाउने, मूल्याङ्कन गर्ने) तथा जापान फाउण्डेशनले "आपसी समझदारीको लागि प्रयोग गर्ने जापानी भाषा" भन्ने धारणाको आधारमा जापानी भाषा शिक्षाको ढाँचाको रूपमा विकास गरिको "जापानी भाषा शिक्षाको JF मापदण्ड"-को (अर्को साइटमा जानेछ)" (JF मापदण्ड) को विचारमा आधारित भई, "जापानी भाषामा के-कति गर्न सक्छ" भनेर मापन गर्दछ।
JFT-Basic लाई २०१९, अप्रिल १ तारिख सुरु भएको बसोबास योग्यता "निर्दिष्ट प्राविधिक सीप (१)" प्राप्त गर्न आवश्यक जापानी भाषाको क्षमता मापन गर्ने परीक्षाको रूपमा पनि उपयोग गरिएको छ। निर्दिष्ट प्राविधिक सीपबारे जानकारीको लागि यहाँ हेर्नुहोस्।

परीक्षा दिन सक्ने व्यक्तिहरू

यो परीक्षा आफ्नो मातृ भाषा जापानी नभएका विदेशी नागरिकहरूले दिन सक्छन्। त्यसमा पनि खासगरि रोजगारीको लागि जापानमा आउने विदेशी नागरिकहरूको लागि यो परीक्षा तयार पारिएको हो।

परीक्षा दिने तरिका

यो परीक्षा कम्प्युटर आधारित परीक्षा (CBT: Computer Based Testing) विधिमार्फत लिइन्छ। हरेक देशको परीक्षा स्थलमा कम्प्युटरबाट प्रश्न सोधिने र उत्तर दिने गरिन्छ। परीक्षार्थीहरूले बुथमा बसेर कम्प्युटरको स्क्रिनमा देखाइने प्रश्न पढेर अनि हेडफोनबाट आउने आवाज सुनेर स्क्रिनमा जवाफ दिन्छन्।

CBT स्क्रिन
चित्र १: CBT स्क्रिन

कम्प्युटर स्क्रिनको बीचको भागमा परीक्षाको प्रश्न र जवाफका विकल्पहरू देखाइन्छ। साथै स्क्रिनको छेउको भागमा सेक्सनको नाम, परीक्षाको नाम, बाँकी समय र जवाफ दिइएको अवस्था आदि देखाइन्छ।

प्रश्न सक्रिन
चित्र २: प्रश्न सक्रिन
प्रश्नको लागि स्थानी भाषा चयन गर्ने पपअप
चित्र ३: प्रश्नको लागि स्थानी भाषा चयन गर्ने पपअप

यस परीक्षामा प्रश्नहरू अङ्ग्रेजीमा देखाइएको छ। "Your Language" बटन थिच्नुभयो भने स्थानीय भाषामा प्रश्नहरू पढन सक्नुहुन्छ।
परीक्षार्थीलाई प्रश्नहरू पढेर त्यसको अवस्था र दृश्य बुझेर जवाफ दिनु आवश्यक छ। श्रुतिबोध (सुनेर बुझ्ने क्षमता)-मा प्ले बटन थिच्दा स्वर सुनाइन्छ। जवाफ दिने बेलामा सही जवाफ थिच्नुहोस्। थिचेको जवाफको रङ्ग परिवर्तन हुनेछ।

सम्बन्धित जानकारी
परीक्षा स्क्रिनको वास्तविक सञ्चालन तरिका राम्रोसँग थाह पाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस्।

जापान फाउण्डेशन आधारभूत जापानी भाषा परीक्षा (JFT-Basic) सञ्चालन तरिका (YouTube) अर्को वेबसाइटमा जानेछ ।अर्को साइटमा जानेछ

परीक्षाको संरचना

यो परीक्षा चार वटा भागमा बाँडिएको छ: "लिपि र शब्दभण्डार", "कुराकानी र अभिव्यक्ति", "श्रुतिबोध" (सुनेर बुझ्ने क्षमता) तथा "पठनबोध" (पढेर बुझ्ने क्षमता)। यस परीक्षाको संरचना र प्रत्येक प्रश्नको लक्ष्य तालिका १ मा उल्लेखित छ। लगभग ६० वटा प्रश्न सोधिन्छ र परीक्षा दिने समयावधि ६० मिनेटको हुनेछ। हरेक सेक्सन कति समयमा सकाउनुपर्छ भनेर समय तोकिएको छैन।

* दायाँ-बायाँ स्करोल गर्न सकिन्छ

तालिका १: परीक्षाको संरचना तथा लक्ष्यहरू
सेक्सन हरेक सेक्सनको लक्ष्य वर्ग हरेक वर्गको लक्ष्य
लिपि र शब्दभण्डार(लगभग १५ प्रश्न) दैनिक जीवनका विभिन्न अवस्थामा प्रयोग गरिने जापानी भाषाका लिपिहरू पढ्न सक्छ वा सक्दैन, आधारभूत शब्दभण्डार हासिल गरेको छ वा छैन, ती शब्दहरू प्रयोग गर्न सक्छ वा सक्दैन, मापन गर्ने। शब्दको अर्थ शब्दको अर्थ सोध्ने।
शब्दको प्रयोग शब्दको प्रयोग सोध्ने।
खान्जी पढ्ने तरिका खान्जीमा लेखिएका शब्दहरू पढ्ने तरिका सोध्ने र हिरागानामा लेखिएका विकल्पहरूबाट सही जवाफ चयन गराउने।
खान्जीको अर्थ र प्रयोग खान्जीमा लेखिएका शब्दहरूको अर्थ र प्रयोग सोध्ने।
कुराकानी र अभिव्यक्ति(लगभग १५ प्रश्न) दैनिक जीवनका विभिन्न अवस्थामा बोलिने कुराकानीको लागि आवश्यक व्याकरण र अभिव्यक्ति प्रयोग गर्न सक्छ वा सक्दैन, मापन गर्ने। व्याकरण कुराकानीको सन्दर्भसँग मिल्ने उपयुक्त व्याकरण प्रयोग गर्न सक्छ वा सक्दैन, जाँच्ने।
अभिव्यक्ति कुराकानीको सन्दर्भसँग मिल्ने उपयुक्त अभिव्यक्ति प्रयोग गर्न सक्छ वा सक्दैन, जाँच्ने।
श्रुतिबोध(लगभग १५ प्रश्न) दैनिक जीवनका विभिन्न अवस्थामा बोलिने कुराकानी र निर्देशन आदि सुनेर बुझ्न सक्छ वा सक्दैन, मापन गर्ने। बोलेको कुरा बुझ्ने (सामाजिक कुराकानी) जानकारीको आदानप्रदान र सामाजिक कुराकानी सुनेर त्यसको विषयवस्तु बुझ्न सक्छ वा सक्दैन, जाँच्ने।
बोलेको कुरा बुझ्ने (पसलमा वा सार्वजनिक सुविधाहरूमा गरिने कुराकानी) पसल र सार्वजनिक सुविधाहरूमा गरिने कुराकानी सुनेर त्यसको विषयवस्तु बुझ्न सक्छ वा सक्दैन, जाँच्ने।
बोलेको कुरा बुझ्ने (निर्देशन र घोषणा) निर्देशन र घोषणा, श्रव्य सामग्री आदि सुनेर त्यसको विषयवस्तु बुझ्न सक्छ वा सक्दैन, जाँच्ने।
पठनबोध(लगभग १५ प्रश्न) दैनिक जीवनका विभिन्न अवस्थामा चिठ्ठी र सूचनापत्र, व्याख्या आदि पढेर बुझ्न सक्छ वा सक्दैन, मापन गर्ने। पढेको कुरा बुझ्ने चिठ्ठी र सन्देश जस्तो छोटो र सरल लिखित सामग्री पढेर त्यसको विषयवस्तु बुझ्न सक्छ वा सक्दैन, जाँच्ने।
जानकारी खोज दैनिक जीवनमा देखिने साइनबोर्ड, सूचनापत्र, सन्दर्भ सामग्री आदिबाट आवश्यक जानकारी फेला पार्न सक्छ वा सक्दैन, जाँच्ने।

भाषिक निपुणताका श्रेणीहरूको सारांश

यस परीक्षामा, जापानी भाषा शिक्षाको JF मापदण्डले जापानी भाषाको निपुणता श्रेणीकरण गर्न अपनाएको CEFR को ढाँचामा आधारित भई, "जापानी भाषामा के-कति गर्न सक्छ" भन्ने कार्य प्रदर्शन क्षमतालाई श्रेणी सूचक मानेको छ। “Can-do” ("गर्न सक्छ" भन्ने अर्थ जनाउने वाक्य) ले कार्य प्रदर्शन क्षमतालाई बुझाउँछ। यसलाई A1, A2, B1, B2, C1, C2 गरी छ वटा श्रेणीमा बाँडिएको छ।
श्रेणीकरणको सारांशबारे तलको चित्र ४ हेर्नुहोस्।

Can-do को ६ वटा श्रेणी
चित्र ४ Can-do को ६ वटा श्रेणी

यस परीक्षामा CEFR र JF मापदण्ड को A1-A2 श्रेणीको Can-do मा आधारित प्रश्नहरू सोधिन्छन्। साथै "लिपि र शब्दभण्डार", "कुराकानी र अभिव्यक्ति", "श्रुतिबोध" अनि "पठनबोध" गरी ४ वटा सेक्सनबाट समग्र रूपमा जापानमा बसोबास गर्दै जीवनयापन गर्दा सामना गर्ने अवस्थाहरूमा आवश्यक हुने जापानी भाषाको कुराकानी क्षमता मापन गरिन्छ। रोजगारीको लागि आवश्यक हुने "जापानी भाषामा केही हदसम्म दैनिक कुराकानी गर्न र विनाकठिनाइ जीवनयापन गर्न सक्ने क्षमता"-को एउटा सूचकको रूपमा A2 श्रेणी जतिको निश्चित स्तरको जापानी भाषाको दक्षता हासिल गरेको छ वा छैन, निर्धारित गरिन्छ। A2 श्रेणीको सूचक तल तालिका २ को बीचतिर छ।

तालिका २: A2 श्रेणीको सूचक (सँगै भएका श्रेणीहरूसितको तुलना)
श्रेणी भाषिक निपुणताका श्रेणीहरूको सारांश
B1
  • काम, विद्यालय र मनोरञ्जनमा साधारणतया अनुभव गरिने आफूसित परिचित विषयहरूबारे साधारण बोलीमा कुराकानी गरेमा मुख्य कुराहरू बुझ्न सक्छ।
  • त्यो भाषा बोलिने क्षेत्रमा यात्रा गर्दा त्यहाँ आइपर्न सक्ने धेरैजसो अवस्थाहरूको सामना गर्न सक्नछ।
  • आफूसित परिचित र व्यक्तिगत रूपमा पनि चासो लाग्ने विषयहरूमा सरल तरिकामा जोडिएको प्रसङ्गयुक्त वाक्यहरू बनाउन सक्नछ। आफ्नो अनुभव, घटना, सपना, आशा, महत्त्वाकाङ्क्षाको व्याख्या गर्न, अनि आफ्नो राय वा योजनाको व्याख्या वा त्यसरी सोच्नुको कारण संक्षिप्त रूपमा बताउन सक्छ।
A2
  • व्यक्तिगत जानकारी र परिवारको जानकारी, किनमेल, छरछिमेक, काम आदि आफूसित सीधै सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रायजसो प्रयोग गरिने आधारभूत वाक्य र अभिव्यक्ति बुझ्न सक्छ।
  • दैनिक जीवनको सरल विषयहरू मात्र भने दिनचर्याको आफूसित परिचित कुराहरूबारे जानकारीको आदानप्रदान गरी फर्काउन सक्छ।
  • आफ्नो पृष्ठभूमि, आफू वरपरको स्थिति र आफूलाई प्रत्यक्ष रूपमा आवश्यकता भएको क्षेत्रका कुराहरूबारे सजिलो शब्दले व्याख्या गर्न सक्छ।
A1
  • खास आवश्यकता पूरा गर्न अक्सर प्रयोग गरिने दैनिक अभिव्यक्ति तथा आधारभूत शब्दहरूको प्रयोग बुझेर बोल्न सक्छ।
  • आफ्नो र अरूको परिचय दिन सक्छ अनि बस्ने ठाउँ, परिचित व्यक्ति र आफ्ना सामानहरू आदि जस्तो व्यक्तिगत जानकारीबारे प्रश्न सोध्न र जवाफ दिन सक्छ।
  • सँगै कुराकानी गर्ने व्यक्तिले बिस्तारै र स्पष्टसित बोलिदिन्छन् र शब्द नआएको बेला तिनले मदत गरिदिन्छन् भने सरल कुराकानी गर्न सक्छ।

CEFR को सामान्य भाषिक सन्दर्भ श्रेणी: समग्र मापदण्ड

परीक्षाफलको सूचना

परीक्षाफल निम्नानुसार परीक्षार्थलाई सूचित गरिनेछ।
परीक्षाको दिन परीक्षा समाप्त भएपछि स्क्रिनमा कुल प्राप्ताङ्क र मूल्याङ्कन नतिजा प्रकाशित गरिनेछ। परीक्षा दिएपछि कार्यालय खुल्ने पाँच दिन भित्र दर्ता वेबसाइटमा लगइन गरेर आधिकारिक मूल्याङ्कन नतिजा सूचनापत्र डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
मूल्याङ्कन नतिजा सूचनापत्रमा कुल प्राप्ताङ्क र त्यसमा आधारित मूल्याङ्कन नतिजा उल्लेख गरिनेछ। कुल प्राप्ताङ्क सही उत्तरको सङ्ख्यामा आधारित नभई समकरण भन्ने साङ्ख्यिकीय प्रक्रियाद्वारा गणना गरी निकालेको स्केल्ड स्कोरमा देखाइनेछ। कुल प्राप्ताङ्क १० अङ्कदेखि २५० अङ्कसम्ममा पर्छ। कुल प्राप्ताङ्क मूल्याङ्कन मापदण्ड अङ्क (२०० अङ्क) वा सोभन्दा बढी छ भने "जापानी भाषामा केही हदसम्म दैनिक कुराकानी गर्न र विनाकठिनाइ जीवनयापन गर्न सक्ने क्षमताको स्तरमा पुगेको छ" भनेर मूल्याङ्कन गरिन्छ। साथै जानकारीको लागि सक्सन प्रतिको सही उत्तर दिएको दर देखाइनेछ।

मूल्याङ्कन नतिजा सूचनापत्र
वित्र ५: मूल्याङ्कन नतिजा सूचनापत्र

मूल्याङ्कन नतिजा सूचनापत्रको दोस्रो पृष्ठमा जापानी भाषा क्षमता श्रेणीको अवधारणा व्याख्या गरिएको छ। विस्तृत जानकारीको लागि "भाषिक निपुणताका श्रेणीहरूको सारांश" हेर्नुहोस्।

नमुना प्रश्नहरू

JFT-Basic को नमुना प्रश्नहरूको लागि यहाँ हेर्नुहोस्। ४ वटा सेक्सनका प्रत्येक वर्गबाट एक-एक गरी जम्मा ११ वटा नमुना प्रश्नहरू देखाउँछ। CBT फर्म्याटको नमुना प्रश्नहरूबाट प्रत्येक वर्गका प्रश्नको फर्म्याट, विवरण, श्रेणीहरूको सूचक पक्का गर्न सकिन्छ।
* वास्तविक परीक्षाको प्रश्न स्क्रिन भन्दा अलि फरक हुन्छ।

नमुना प्रश्नहरू (नयाँ विंडौ खुल्छ)

परीक्षाको विवरण सामग्री

JFT-Basic बारे उक्त सारांश समेटेर बनाएको स्लाइड फर्म्याटको सामग्री हो। यसलाई नहिचकिचाई डाउनलोड गर्न र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।

परीक्षाको विवरण सामग्री 【PDF: 1.52MB】

पुस्तिका

JFT-Basic-को जापानी र नेपाली भाषा संस्करण पुस्तिका हो।

JFT-Basic पुस्तिका 【PDF: 3.4MB】

शीर्ष पृष्ठ