पाठ

जापान फाउण्डेशनको सहायता प्रणाली

JFT-Basicको आयोजक संस्थाको रूपमा जापान फाउण्डेशनले, जाँचको विकास तथा सञ्चालन मात्र नभएर, जापानी भाषा अध्ययनकर्ताको दैनिक जीवन वा रोजगारका लागि आवश्यक जापानी भाषा योग्यताको ज्ञान हासिल गर्नका लागि विस्तृत रूपमा सहायता गर्दै आएको छ ।

JF जीवनयापनको लागि जापानी भाषा Can-do पाठ्यपुस्तक आदिको विकास, सुलभ्य

जापानी भाषा बाहेकका भाषाहरू मातृभाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने विदेशी नागरिकहरू "निर्दिष्ट सीप" जस्ता बसोबास योग्यता (भिसा) मा जापान प्रवेश गरेको खण्डमा ती व्यक्तिहरूलाई जापान बसोबासको क्रममा दैनिक रूपमा आधारभूत जापानी भाषा प्रयोग गरी गर्नुपर्ने वार्तालाप क्षमता (कम्युनिकेसन स्किल्स) लाई Can-do Statement ("म...सक्छु" भनेर कार्य पूरा गर्ने क्षमता जनाउने शैली) मा लेखिएको "JF जीवनयापनको लागि जापानी भाषा Can-do" को २०१९ सालमा विकास गरेको छ । साथै, यो "JF जीवनयापनको लागि जापानी भाषा Can-doExternal link"लाई अध्ययन-अध्यापनको लक्ष्य राखेर निर्देश गरिएको पाठ्यपुस्तक "इरोदोरी सेइकाचुको निहोङ्गो (इरोदोरीः जीवनयापनको लागि जापानी भाषा)External link" हो । श्रव्य फाइलको प्रयोग गरेको तथा सुनेर बुझ्ने वा कुराकानीको अभ्यास लगभग असली सामाग्रीको प्रयोग गरेको पढेर बुझ्ने अभ्यास आदिद्वारा व्यवहारिक जापानी भाषाको योग्यतालाई बढाउँदै लान सकिने हुनाले JFT-Basic लक्षित परीक्षाको अध्ययन सर्वप्रथममा र त्यसपछि आधारभूतदेखि प्राथमिक स्तरको जापानी भाषा सिक्नेहरूले पनि विस्तृत रूपमा उपयोग गर्न सक्नेछन् ।

स्थानिय क्षेत्रमा अध्यापन गर्ने जापानी भाषा शिक्षक प्रति लक्षित अध्ययन तालिम

निर्दिष्ट प्राविधिक सीप प्रणालीको माध्यामद्वारा जापानमा आउने व्यक्तिप्रति गरिने जापानी भाषा शिक्षा व्यवसायको सहयोगको लागि उक्त जापानी भाषा शिक्षा सञ्चालन गरिरहेको संस्था तथा सङ्गठनको जापानी भाषा शिक्षक प्रति स्थानिय क्षेत्रमा जापानी भाषा अध्यापन तरिकाको अध्ययन तालिम दिँदै आइरहेको छ ।

यसका साथै, उक्त संस्था तथा सङ्गठनको जापानी भाषा शिक्षकलाई जापानमा निम्त्याएर JF जापानी भाषा शिक्षा मापदण्ड तथा समस्या समाधानको लक्ष्य बोक्ने अध्यापन तरिकाको ज्ञानलाई गहिर्‍याउने एवम् जीवनयापन तथा रोजगारका लागि आवश्यक जापानी भाषा शिक्षा योग्यताको प्रवर्धनको उद्देश्य लिई "निर्दिष्ट प्राविधिक सीप प्रणालीको माध्यामद्वारा जापानमा आउन चाहाने व्यक्तिप्रति गरिने जापानी भाषा अध्यापन तरिकाको अध्ययन तालिमExternal link" दिँदै आइरहेको छ ।

स्थानिय क्षेत्रका जापानी भाषा शैक्षिक संस्थाको गतिविधिप्रति सहयोग

जीवनयापन तथा रोजगारका लागि आवश्यक जापानी भाषा शिक्षा सिक्ने स्थलको सहायता गर्नको लागि जापानी भाषा शैक्षिक संस्थाको गतिविधिप्रति सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।

JFT-Basicको परिचय तथा विवरण, जापान फाउण्डेशनले विकास गर्ने जापानी भाषाको पाठ्यपुस्तकको प्रयोग गरी सेमिनारको आयोजना, सहायता प्राप्त गर्न सक्ने संस्थाको सर्वेक्षण गर्नको लागि लक्षित देशमा, जापानी भाषाका विशेषज्ञ तथा जीवनयापन जापानी भाषा संयोजकको काजमा पठाइने गरिन्छ ।

यसका साथै, विदेशमा रहेका जापानी भाषा शैक्षिक संस्थाप्रति अनुसन्धान सहयोग पनि गरिरहेको छ । मङ्गोलिया, नेपालप्रतिको अनुसन्धान सहयोगका बारेमा जापान फाउण्डेशन जापानी भाषा नम्बर २ व्यवसाय शाखा, त्यस बाहेकका देशप्रतिको अनुसन्धान सहयोगका बारेमा विदेश स्थित कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहोस् ।

अध्ययनको उपाय तथा सहायता को अन्य मेनूहरू

Back to top