Skip to main content

Liên hệ

Liên hệ về việc dự thi

Vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Prometric.

For inquiries about test taking and vouchers(For test-takers in Japan)
Prometric Customer Service Center
(English/Japanese)
TEL: Toll free number 0120 90 7699
Monday - Friday 9:00-17:00 (Saturday, Sunday and Holidays are closed.)  

受験およびバウチャーに関するお問い合わせ(日本国内での受験)
プロメトリック カスタマーサービスセンター
(英語/日本語)
電話: 0120 90 7699
受付時間: 月曜日 - 金曜日 9:00-17:00 (土・日、日本の祝日は除く)

Các liên hệ khác

Ban Hoạt động số 2 về Nhật ngữ - Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản
E-mail (tiếng Anh/tiếng Nhật)
jft-basic@jpf.go.jp
(Khi gửi e-mail, vui lòng thay đổi dấu @ dạng 2 byte sang dấu @ dạng 1 byte)
* Trước khi đặt câu hỏi, vui lòng xem “Các câu hỏi thường gặp” v.v...

Back to top