Hệ thống hỗ trợ của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản

Đoàn thể tổ chức JFT-Basic, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, không chỉ xây dựng, tổ chức kỳ thi mà còn hỗ trợ rộng rãi để người học tiếng Nhật có thể tích lũy năng lực tiếng Nhật cần thiết để sinh hoạt và làm việc.

Xây dựng, phổ biến JF Can-do Tiếng Nhật trong Đời sống, giáo trình v.v.

Vào năm 2019, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản đã xây dựng “JF Cando Tiếng Nhật trong Đời sốngExternal link” được thể hiện bằng mẫu câu Can-do Statement (thể hiện năng lực giải quyết vấn đề ở dạng câu “Tôi có thể làm ~”), liệt kê năng lực giao tiếp tiếng Nhật cơ bản cần thiết trong đời sống tại Nhật của người nước ngoài có tiếng Nhật không phải tiếng mẹ đẻ, sang Nhật theo tư cách “Kỹ năng đặc định”, v.v... Ngoài ra, chúng tôi cũng biên soạn giáo trình tiếng Nhật “いろどり 生活の日本語External link (IRODORI: Tiếng Nhật trong Đời sống)” đặt “JF Can-do Tiếng Nhật trong Đời sốngExternal link” này làm mục tiêu học tập. Thông qua các bài luyện tập nghe hiểu và hội thoại có sử dụng tệp âm thanh, bài luyện tập đọc hiểu sử dụng chất liệu gần với thực tế v.v..., người học có thể phát triển năng lực tiếng Nhật thực tiễn một cách chắc chắn. Vì vậy giáo trình không chỉ dành để học luyện thi JFT-Basic, mà còn có thể sử dụng rộng rãi cho người học tiếng Nhật cấp độ từ Nhập môn đến Sơ cấp.

Tập huấn dành cho giáo viên tiếng Nhật dạy tại nước sở tại

Để hỗ trợ chương trình giáo dục tiếng Nhật được tổ chức cho người đến Nhật bằng cách sử dụng chế độ kỹ năng đặc định, chúng tôi tiến hành tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Nhật tại nước sở tại dành cho giáo viên tiếng Nhật của các cơ quan, đoàn thể đang tiến hành giáo dục tiếng Nhật tương ứng.

Ngoài ra, chúng tôi cũng mời giáo viên tiếng Nhật của các cơ quan, đoàn thể đến Nhật để tham gia “Tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Nhật dành cho người có nguyện vọng đến Nhật bằng chế độ kỹ năng đặc địnhExternal link”, nhằm nâng cao kiến thức về phương pháp giảng dạy với mục tiêu là Chuẩn giáo dục Tiếng Nhật JF và giải quyết vấn đề; nâng cao năng lực giáo dục tiếng Nhật cần thiết trong đời sống và công việc.

Hỗ trợ hoạt động dành cho cơ quan giáo dục tiếng Nhật nước sở tại

Để hỗ trợ nơi học tiếng Nhật cần thiết trong đời sống và công việc, chúng tôi tiến hành hỗ trợ hoạt động đối với các cơ quan giáo dục tiếng Nhật.

Để giới thiệu và giải thích về JFT-Basic, tổ chức hội thảo sử dụng giáo trình tiếng Nhật do Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản xây dựng và khảo sát các cơ quan là đối tượng hỗ trợ v.v..., chúng tôi điều phái các chuyên gia tiếng Nhật và các chuyên viên điều phối tiếng Nhật đời sống đến các quốc gia thuộc đối tượng hỗ trợ.

Ngoài ra, còn tổ chức tài trợ cho cơ quan giáo dục tiếng Nhật có trụ sở ở nước ngoài. Vui lòng liên hệ với Ban Hoạt động số 2 về Nhật ngữ - Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản về việc tài trợ ở Mông Cổ, Nepal, và liên hệ với các văn phòng nước ngoài về tài trợ tại các quốc gia ngoài các quốc gia kể trên.

Back to top