Skip to main content

Các câu hỏi thường gặp

1. Về JFT-Basic

Q.1:JFT-Basic là kỳ thi như thế nào?
A:
JFT-Basic là kỳ thi kiểm tra năng lực giao tiếp bằng tiếng Nhật cần có ở các bối cảnh đời sống trong nước Nhật. Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản đã bắt đầu kỳ thi này vào tháng 4 năm 2019. Kỳ thi này kiểm tra năng lực tiếng Nhật cần thiết để giao tiếp khi sinh hoạt ở Nhật của người nước ngoài đến Nhật để làm việc, và đánh giá người đó “có thể hội thoại thường ngày ở mức độ nào đó, có năng lực ở mức độ không bị ảnh hưởng đến đời sống” hay không. Có thể sử dụng để chứng minh năng lực tiếng Nhật cần thiết khi nộp đơn xin tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc định số 1” ở Nhật.
Q.2:JFT-Basic được tổ chức như thế nào?
A:
JFT-Basic được tổ chức theo hình thức thi trên máy tính (CBT:Computer Based Testing). Sử dụng máy tính ở hội trường thi của các quốc gia để ra đề và trả lời. Dựa trên câu hỏi được hiển thị ở màn hình máy tính và tiếng nói được phát ra trên tai nghe ở bàn thi để trả lời trên màn hình.
Q.3:Ban tổ chức của JFT-Basic là đơn vị nào?
A:
Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản.
Q.4:Ai có thể dự thi JFT-Basic?
A:
Đối tượng là người nước ngoài mà tiếng Nhật không phải là tiếng mẹ đẻ. Tuy nhiên, do tư cách dự thi khác nhau ở từng quốc gia nên vui lòng xem website đăng ký Prometric để biết thêm chi tiết.
Q.5:JFT-Basic được tổ chức khi nào, ở đâu?
A:
Q.6:Tôi có thể dự thi JFT-Basic ở quốc gia khác với quốc gia đang sống không?
A:
Bạn có thể đăng ký dự thi JFT-Basic ở quốc gia khác với quốc gia đang sống. Tuy nhiên, việc giải thích ở các hội trường, các điều mục chú ý, xác nhận quy chế v.v... được tiến hành bằng ngôn ngữ của quốc gia tổ chức hoặc tiếng Anh, không thể đáp ứng bằng ngôn ngữ khác. Ngoài ra, vui lòng lưu ý là cách chi trả lệ phí dự thi có thể khác nhau tùy quốc gia.
Q.7:Tôi có thể thi chỉ một phần của JFT-Basic không?
A:
Không, bạn không thể thi một phần.
Q.8:Tôi có thể thi JFT-Basic lại không?
A:
Được, bạn có thể thi lại. Tuy nhiên, cần cách 45 ngày kể từ ngày dự thi lần trước cho đến ngày dự thi tiếp theo.
Q.9:JFT-Basic khác với Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật (JLPT) như thế nào?
A:
Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật (JLPT) là kỳ thi tổng hợp giả định nhiều tình huống rộng khắp để kiểm tra mức độ thành thạo trong việc học của người học tiếng Nhật có bối cảnh đa dạng, được chia thành 5 cấp độ từ N1 đến N5. JFT-Basic là kỳ thi kiểm tra năng lực giao tiếp bằng tiếng Nhật cần có ở các bối cảnh đời sống trong nước Nhật, có 1 cấp độ.
Cách thức tổ chức của JLPTJFT-Basic cũng khác nhau. JLPT theo hình thức trắc nghiệm, được tổ chức 2 lần 1 năm tại Nhật Bản và nước ngoài (khoảng 80 quốc gia và vùng lãnh thổ) vào ngày thi chỉ định, còn JFT-Basic thì theo hình thức CBT, được tổ chức 6 lần 1 năm ở nước ngoài (khu vực châu Á) và Nhật Bản, trong thời gian thi được thiết lập ở từng quốc gia.
Kết quả kỳ thi JLPT có thể biết được bằng hình thức trực tuyến sau khoảng 2 tháng kể từ ngày dự thi, khoảng 3 tháng sau sẽ có giấy báo kết quả đậu / rớt. JFT-Basic thì biết kết quả ngay ngày thi, và bản thông báo kết quả đánh giá được phát hành trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày thi.
Giấy chứng nhận N4 trở lên của Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật (JLPT) cũng có thể sử dụng để nộp đơn xin “Kỹ năng đặc định số 1” nhưng JFT-Basic có đặc điểm là nhiều cơ hội dự thi và biết kết quả ngay.

2. Về nội dung kỳ thi

Q.1:JFT-Basic có nhiều cấp độ không?
A:
Không, không có nhiều cấp độ dự thi như Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật (JLPT).
Q.2:JFT-Basic là kỳ thi có cấp độ như thế nào?
A:
Kiểm tra có năng lực tiếng Nhật ở mức độ nhất định của cấp độ A2 mà mức đánh giá là “có thể hội thoại thường ngày ở mức nào độ đó, có năng lực ở mức độ không bị ảnh hưởng đến đời sống” hay không. Vui lòng xem tiêu chuẩn tương đối của các cấp độ để biết thêm chi tiết.
Q.3:Đề thi JFT-Basic như thế nào?
A:
JFT-Basic được cấu thành từ 4 phần “Chữ cái và Từ vựng”, “Hội thoại và Cách diễn đạt”, “Nghe hiểu”, “Đọc hiểu”. Dựa vào Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của châu Âu (CEFR: Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment) và quan điểm của Chuẩn Giáo dục Tiếng Nhật JF, đề thi được ra dựa trên Can-do cấp độ từ A1 đến A2. Chúng tôi có công khai đề thi mẫu, vui lòng tham khảo. Lưu ý, về việc học như thế nào thì vui lòng xem QA ở “4. Về ôn thi”, “Q.1: Tôi phải học như thế nào? Có giáo trình không? ”.
Q.4:JFT-Basic có câu hỏi hội thoại (thi nói) và câu hỏi viết văn (thi viết) không?
A:
Không, hiện nay không có phần thi như thế.
Q.5:Thời gian thi của JFT-Basic là bao lâu?
A:
60 phút.

3. Về việc đăng ký dự thi

Vui lòng xem “受験の流れ (Quy trình thi)” để biết về việc đăng ký dự thi. Về câu hỏi liên quan đến thông tin đăng ký dự thi nói chung, vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Prometric được đăng trên website đăng ký Prometric. Trước khi liên hệ, vui lòng xem cả FAQ trên website đăng ký Prometric. Lưu ý, văn phòng trụ sở chính và văn phòng nước ngoài của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản không tiến hành hỗ trợ đăng ký dự thi và đăng ký thay.

4. Về ôn thi

Q.1:Tôi phải học như thế nào? Có giáo trình không?
A:
Vui lòng tham khảo gợi ý học tập có công khai giáo trình học trực tuyến giúp ích trong việc chuẩn bị dự thi JFT-Basic. Có công khai cả đề thi mẫu để luyện tập cách giải JFT-Basic.
Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản đã xây dựng “JF Can-do Tiếng Nhật trong Đời sống” có mô tả năng lực giao tiếp bằng tiếng Nhật cơ bản mà người nước ngoài có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật cần có ở các bối cảnh đời sống ở Nhật bằng Can-do Statement (hình thức thể hiện năng lực giải quyết vấn đề ở dạng câu “Tôi có thể làm ~”) vào năm 2019. Ngoài ra, giáo trình tiếng Nhật đặt “JF Can-do Tiếng Nhật trong Đời sống” này làm mục tiêu học tập, “いろどり 生活の日本語 (IRODORI: Tiếng Nhật trong đời sống)” cũng được công khai trên trang web. Thông qua các bài luyện tập nghe hiểu và hội thoại có sử dụng tệp âm thanh, bài luyện tập đọc hiểu sử dụng chất liệu gần với thực tế v.v..., có thể phát triển năng lực tiếng Nhật thực tiễn một cách chắc chắn nên không chỉ để học luyện thi JFT-Basic, mà có thể sử dụng rộng rãi cho những người học tiếng Nhật cấp độ từ nhập môn đến sơ cấp.
Q.2:Những đề thi từng ra trong quá khứ có được công bố hay xuất bản không?
A:
Hiện nay, chúng tôi không có dự định đó. Bạn có thể xem đề thi mẫu để tham khảo.

5. Về ngày thi

Q.1:Tôi có câu hỏi về vật dụng đem theo vào ngày thi, địa điểm hội trường thi, quy trình từ thủ tục tiếp nhận cho đến khi thi xong vào ngày thi.
A:
Vui lòng xem “受験の流れ (Quy trình vào ngày thi)” để biết thêm chi tiết về quy trình vào ngày thi. Câu hỏi về ngày thi (vật dụng đem theo, hội trường thi, quy trình từ thủ tục tiếp nhận cho đến khi thi xong v.v...) thì vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Prometric được đăng trên website đăng ký Prometric.
Q.2:Trường hợp dư giờ thì tôi có thể kiểm tra nội dung đã trả lời lần nữa không?
A:
Với các phần "Chữ cái và Từ vựng", "Hội thoại và Cách diễn đạt", "Đọc hiểu", sau khi trả lời xong bạn có thể kiểm tra, trả lời lại nếu chưa chuyển sang phần tiếp theo. Với phần "Nghe hiểu", khi đã chuyển sang câu hỏi tiếp theo, bạn không thể quay lại câu đã trả lời trước đó.

6. Về việc chấm điểm và thông báo kết quả

Q.1:Kết quả thi được thông báo như thế nào?
A:
Kết quả thi hiển thị số điểm tổng và kết quả đánh giá dựa trên số điểm tổng đó. Phạm vi điểm của số điểm tổng là 10~250 điểm. Khi số điểm tổng đạt từ điểm chuẩn đánh giá (200 điểm) trở lên thì được đánh giá là “có thể hội thoại thường ngày ở mức độ nào đó, đạt tiêu chuẩn năng lực tiếng Nhật ở mức độ không ảnh hưởng đến đời sống”. Vui lòng xem thông báo kết quả thi để biết thêm chi tiết.
Q.2:Có thiết lập cách tính phải đạt được tối thiểu 〇 điểm cho từng phần không?
A:
Không có thiết lập cách tính phải đạt được tối thiểu 〇 điểm cho từng phần. Tổng hợp từ 4 phần, nếu số điểm tổng đạt 200 điểm thì được đánh giá là “có thể hội thoại thường ngày ở mức độ nào đó, đạt tiêu chuẩn năng lực tiếng Nhật ở mức độ không ảnh hưởng đến đời sống”.
Q.3:Khi nào thì tôi biết kết quả thi?
A:
Vào ngày thi, sau khi thi xong, kết quả thi (số điểm tổng đạt được và kết quả đánh giá) sẽ được hiển thị trên màn hình của máy tính đã dự thi. Ngoài ra, trong vòng 5 ngày làm việc từ ngày thi, bản thông báo kết quả đánh giá sẽ được phát hành trên website đăng ký Prometric. Vui lòng đăng nhập vào website đăng ký để kiểm tra.
Q.4:Khi nào thì bản thông báo kết quả chính thức được gửi đến?
A:
Bạn có thể xem bản thông báo kết quả đánh giá trên website đăng ký trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày thi. Vui lòng đăng nhập vào website đăng ký để kiểm tra. Trường hợp cần bản thông báo kết quả đánh giá bằng giấy thì vui lòng in ra để sử dụng.
Q.5:Tôi có thể sử dụng kết quả thi như thế nào?
A:
Bạn có thể sử dụng để chứng minh năng lực tiếng Nhật cần thiết khi nộp đơn xin tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc định số 1” ở Nhật.
Q.6:Ngoài việc sử dụng để xin visa Kỹ năng đặc định số 1, tôi có thể dùng JFT-Basic để xin các loại visa khác hoặc tìm việc làm không?
A:
Ở thời điểm hiện tại, JFT-Basic không được sử dụng để xin các loại visa khác ngoài visa Kỹ năng đặc định số 1. Vui lòng xem website của Bộ Ngoại giao Nhật Bản để biết về các giấy tờ cần thiết khác để lấy visa, v.v...
Ngoài ra, về việc sử dụng JFT-Basic ở doanh nghiệp và trường học v.v... thì vui lòng xác nhận với doanh nghiệp và trường học đó.
Q.7:Kết quả thi có thời hạn hiệu lực không?
A:
Kết quả thi JFT-Basic không có thời hạn hiệu lực. Thời gian mà dữ liệu kết quả thi được lưu trên trang website đăng ký là 5 năm. Trong khoảng thời gian này, bạn có thể xem bản thông báo kết quả đánh giá từ website đăng ký nhưng nếu quá thời gian này thì không còn xem được bản thông báo kết quả đánh giá nữa. Vui lòng in dữ liệu trong khoảng thời gian mà kết quả thi được lưu trên website đăng ký.
Q.8:Làm thế nào để xác nhận rằng "bản thông báo kết quả đánh giá" không bị giả mạo hoặc thay đổi?
A:
Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản sẽ trả lời những thắc mắc về tính xác thực của Bản thông báo kết quả của kỳ thi này tới cơ quan chính phủ, các cơ quan giáo dục như trường đại học, các doanh nghiệp của Nhật Bản hoặc các quốc gia khác nếu có lý do hợp lý.
Hãy liên hệ tới Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản để tìm hiểu thủ tục cụ thể liên quan đến việc xác thực thật giả.
Liên hệ: Phòng Nghiệp vụ Tiếng Nhật số 2, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản
Email: jft-basic@jpf.go.jp
(Khi gửi email, vui lòng thay đổi dấu @ khổ rộng thành dấu @ khổ hẹp)
  • ※ Vui lòng sử dụng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh. Chúng tôi không thể trả lời những liên hệ sử dụng các ngôn ngữ khác.
  • ※ Chúng tôi không trả lời các liên hệ qua điện thoại.

7. Về tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc định”

Q.1:Tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc định” là gì?
A:
Là tư cách lưu trú được lập ra để tiếp nhận người nước ngoài có trình độ chuyên môn, kỹ năng nhất định vào Nhật với tư cách người lao động, có 2 loại là kỹ năng đặc định số 1 và kỹ năng đặc định số 2.
Vui lòng xem website sau đây để biết thêm chi tiết.
Q.2:JFT-Basic có liên quan như thế nào với tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc định”?
A:
Để có được tư cách Kỹ năng đặc định số 1, bạn cần phải đậu kỳ thi kiểm tra cấp độ kỹ năng trong công việc của từng lĩnh vực (14 loại ngành nghề) (Kỳ thi kỹ năng) và kỳ thi kiểm tra cấp độ năng lực tiếng Nhật cần thiết trong đời sống và công việc (Kỳ thi tiếng Nhật) (Người đã hoàn tất thực tập kỹ năng số 2 tốt thì được miễn cả hai kỳ kiểm tra). JFT-Basic được sử dụng như là kỳ thi tiếng Nhật này. Lưu ý, chứng nhận N4 trở lên của Kỳ thi Năng lực Tiếng Nhật cũng được công nhận là có cấp độ năng lực tiếng Nhật cần thiết cho Kỹ năng đặc định số 1.
Q.3:Kỳ thi kỹ năng cũng do Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tổ chức phải không?
A:
Kỳ thi kỹ năng do các bộ ngành phụ trách các lĩnh vực và đoàn thể tổ chức kỳ thi do các bộ ngành đó chỉ định tổ chức. Vui lòng xem trang cổng thông tin kỳ thi của Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh - Bộ Tư pháp Nhật Bản để biết về đoàn thể tổ chức kỳ thi kỹ năng.
Q.4:Kỳ thi kỹ năng được tổ chức khi nào, ở đâu?
A:
Kỳ thi kỹ năng do các bộ ngành phụ trách các lĩnh vực và đoàn thể tổ chức kỳ thi do các bộ ngành đó chỉ định tổ chức. Vui lòng kiểm tra website của các bộ ngành, đoàn thể tổ chức kỳ thi để biết về dự định tổ chức kỳ thi kỹ năng.
Trang cổng thông tin kỳ thi do Bộ Tư pháp Nhật Bản biên soạn ở đây.
Q.5:Chế độ kỹ năng đặc định có 14 lĩnh vực công nghiệp tiếp nhận. Tùy lĩnh vực mà tiếng Nhật sử dụng trong công việc khác nhau, vậy nội dung kỳ thi JFT-Basic có khác nhau tùy lĩnh vực không?
A:
JFT-Basic là kỳ thi để kiểm tra có năng lực tiếng Nhật ở mức độ nhất định cấp độ A2 với mức đánh giá “có thể hội thoại thường ngày ở mức độ nào đó, có năng lực ở mức độ không ảnh hưởng đến đời sống” hay không, nên không có sự khác biệt theo lĩnh vực.
Q.6:Ngoài JFT-Basic và N4 trở lên của Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật (JLPT) thì còn có kỳ thi tiếng Nhật nào có thể dùng để nộp đơn xin kỹ năng đặc định số 1 không?
A:
Ở thời điểm hiện tại, chỉ có JFT-Basic và Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật (N4 trở lên) được các bộ ngành chủ quản của 14 lĩnh vực công nghiệp đặc định chỉ định là kỳ thi tiếng Nhật có thể dùng để nộp đơn xin kỹ năng đặc định số 1.
Back to top