Skip to main content

Dự thi cá nhân

Trước khi đăng ký dự thi ...

 1. ①Vui lòng truy cập vào website của công ty Prometric (sau đây gọi là website đăng ký) Open in new windowđể lấy Prometric ID.
 2. ②Vui lòng kiểm tra ngày thi và hội trường thi của quốc gia mà bạn sẽ dự thi. Lịch thi JFT-Basic 2022~2023. (PDF:277KB)
 3. ③Vui lòng đăng ký trên website đăng ký, hạn chót là trước 3 ngày làm việc của ngày muốn dự thi (nếu ngày dự thi là ngày thứ bảy, chủ nhật thì trước 4 ngày làm việc). Có thể làm thủ tục thay đổi, hủy đăng ký từ website đăng ký.

Vui lòng chọn nơi dự thi.

 1. Hình ảnh đăng nhập vào trang webĐăng nhập vào website đăng ký bằng Prometric ID
 2. Hình ảnh vận hành trang webChọn ngày thi, hội trường thi, thời gian bắt đầu thi
 3. Hình ảnh thanh toán trên trang webNhập thông tin chi trả cần thiết khi thanh toán trực tuyến để chi trả lệ phí dự thi* Trong nước Nhật thì không thể chi trả lệ phí dự thi bằng tiền mặt.
 4. Hình ảnh để đặt chỗ trên trang webHoàn tất đăng ký

Xem quy trình trong ngày thiOpen in new window và tài liệu bổ sung về hướng dẫn kỳ thiOpen in new window trước khi dự thi.

Dự thi

Vào ngày thi, kết quả thi (số điểm tổng và kết quả đánh giá) sẽ được hiển thị trên màn hình máy tính sau khi thi xong.

Trong vòng 5 ngày làm việc sau khi dự thi, bản thông báo kết quả đánh giá sẽ được phát hành trên website đăng ký.

① Mua phiếu (đăng ký đến trước)

 1. Kiểm tra lịch đăng ký phiếu mới nhất trên website chuyên dành để đăng ký (MyanmarOpen in new window, NepalOpen in new window) * Phiếu là mã số cần thiết để đăng ký dự thi. Nếu chi trả lệ phí dự thi thì sẽ được phát hành. Phiếu có thời hạn hiệu lực.
 2. Đăng ký phiếu ở website chuyên dành để đăng ký vào ngày tiếp nhận đăng ký (theo thứ tự đến trước) * Trường hợp đăng ký nhiều lần hoặc đăng ký bằng thông tin khác với thông tin đã đăng ký khi lấy Prometric ID thì đăng ký trở nên vô hiệu.
 3. Đối với người đăng ký đã được tiếp nhận có hiệu lực thì sẽ được công ty Prometric gửi e-mail hướng dẫn về việc chi trả lệ phí dự thi.* Thời hạn chi trả, hình thức chi trả lệ phí dự thi được ghi trong e-mail hướng dẫn này.
 4. Sau khi chi trả lệ phí dự thi, mã số phiếu sẽ được công ty Prometric gửi đến bằng e-mail

② Đăng ký dự thi trên website đăng ký

 1. Đăng nhập vào website đăng ký bằng Prometric ID
 2. Chọn ngày thi, hội trường thi, thời gian bắt đầu thi
 3. Nhập mã số phiếu và thời hạn hiệu lực
 4. Hoàn tất đăng ký

Xem quy trình trong ngày thiOpen in new window trước khi dự thi

Dự thi

Vào ngày thi, kết quả thi (số điểm tổng và kết quả đánh giá) sẽ được hiển thị trên màn hình máy tính sau khi thi xong.

Trong vòng 5 ngày làm việc sau khi dự thi, bản thông báo kết quả đánh giá sẽ được phát hành trên website đăng ký.

1. Trường hợp thanh toán trực tuyến lệ phí dự thi

 1. Đăng nhập vào website đăng ký bằng Prometric ID
 2. Chọn ngày thi, hội trường thi, thời gian bắt đầu thi
 3. Nhập thông tin thanh toán cần thiết để thanh toán trực tuyến lệ phí dự thi
 4. Hoàn tất đăng ký

2. Trường hợp chi trả lệ phí dự thi bằng tiền mặt

 1. Mua phiếu tại nơi bán phiếu và chi trả lệ phí dự thi
 2. Đăng nhập vào website đăng ký bằng Prometric ID
 3. Chọn ngày thi, hội trường thi, thời gian bắt đầu thi
 4. Nhập mã số phiếu và thời hạn hiệu lực
 5. Hoàn tất đăng ký
 • * Hình thức chi trả khác nhau tùy quốc gia. Vui lòng xem website đăng ký để biết thêm chi tiết.
 • * Phiếu là mã số cần thiết để đăng ký dự thi. Nếu chi trả lệ phí dự thi thì sẽ được phát hành. Phiếu có thời hạn hiệu lực. Vui lòng xem website của công ty PrometricOpen in new window về tình hình bán phiếu.

Xem quy trình trong ngày thiOpen in new window trước khi dự thi

Dự thi

Vào ngày thi, kết quả thi (số điểm tổng và kết quả đánh giá) sẽ được hiển thị trên màn hình máy tính sau khi thi xong.

Trong vòng 5 ngày làm việc sau khi dự thi, bản thông báo kết quả đánh giá sẽ được phát hành trên website đăng ký.

Menu khác của Quy trình dự thi

Back to top