တစ်ဦးချင်းဖြေဆိုခြင်း

စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းမပြုမီ..

 1. Prometric ကုမ္ပဏီ၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် (အောက်တွင် ကြိုတင်စာရင်းသွင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ဟုသုံး)Open in new windowသို့ဝင်ရောက်ပြီး Prometric ID ရယူပါ။
 2. ②စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်နိုင်ငံ၏ စာမေးပွဲကျင်းပမည့်ရက်နှင့် စာဖြေဌာနတို့ကို အတည်ပြုပါ။ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ခုနှစ်အတွက် JFT-Basic စာမေးပွဲအချိန်ဇယား. (PDF:175KB)
 3. ③ဖြေဆိုလိုသည့်စာမေးပွဲရက်မတိုင်မီ ရုံးဖွင့်ရက် ၃ ရက် (စာမေးပွဲရက်သည် စနေ၊ တနင်္ဂနွေဖြစ်သည့်အခါ ရုံးဖွင့်ရက် ၄ ရက်)အတွင်း ကြိုတင်စာရင်းသွင်း ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ကြိုတင်စာရင်းသွင်းပါ။ ကြိုတင်စာရင်းသွင်းမှုကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်းတို့ကိုလည်း ကြိုတင်စာရင်းသွင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်၌ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်ဒေသကို ရွေးချယ်ပါ။

 1. ဝက်ဘ်ဆိုက်ထဲဝင်ရန်ပုံကြိုတင်စာရင်းသွင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် Prometric ID ဖြင့် Log in ဝင်ပါမည်။
 2. ဝဘ်ဆိုက်လည်ပတ်သောပုံများစာမေးပွဲရက်၊ စာဖြေဌာန၊ စာမေးပွဲစတင်ချိန်တို့ကို ရွေးချယ်ပါမည်။
 3. ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ငွေပေးချေရန်ဓာတ်ပုံစာမေးပွဲကြေးကို အွန်လိုင်းမှပေးသွင်းရန်အတွက် လိုအပ်သောအချက်အလက်များဖြည့်သွင်းပြီး စာမေးပွဲကြေးပေးချေပါမည်။* ဂျပန်နိုင်ငံတွင်းတွင် စာမေးပွဲကြေးကို ငွေသားဖြင့်ပေးချေခြင်းမပြုနိုင်ပါ။
 4. website တွင်ကြိုတင်မှာကြားထားရန်ပုံရိပ်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်း ပြီးဆုံးပါပြီ။

စာမေးပွဲဖြေဆိုပါမည်။

စာမေးပွဲဖြေသည့်ရက်တွင် ဖြေဆိုပြီးနောက် ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်တွင် စာမေးပွဲရလဒ် (စုစုပေါင်းရမှတ်နှင့် စာမေးပွဲရလဒ်)တို့ကို ဖော်ပြပေးပါမည်။

စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးနောက် ရုံးဖွင့်ရက် ၅ ရက်အတွင်း ကြိုတင်စာရင်းသွင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် စာမေးပွဲရလဒ်အကြောင်းကြားစာကို ထုတ်ပေးသွားပါမည်။

1. စာမေးပွဲကြေးကို အွန်လိုင်းမှပေးသွင်းမည့်အခါ

 1. ကြိုတင်စာရင်းသွင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် Prometric ID ဖြင့် Log in ဝင်ပါမည်။
 2. စာမေးပွဲရက်၊ စာဖြေဌာန၊ စာမေးပွဲစတင်ချိန်တို့ကို ရွေးချယ်ပါမည်။
 3. စာမေးပွဲကြေးကို အွန်လိုင်းမှပေးသွင်းရန်အတွက် လိုအပ်သောအချက်အလက်များဖြည့်သွင်းပြီး စာမေးပွဲကြေးပေးချေပါမည်။
 4. ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်း ပြီးဆုံးပါပြီ။

2. စာမေးပွဲကြေးကို ငွေသားဖြင့်ပေးသွင်းမည့်အခါ

 1. ဖြေဆိုခွင့်လက်မှတ်(voucher) ရောင်းချသည့်နေရာတွင် ဖြေဆိုခွင့်လက်မှတ်(voucher)ဝယ်ပြီး စာမေးပွဲကြေး ပေးသွင်းရပါမည်။
 2. ကြိုတင်စာရင်းသွင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် Prometric ID ဖြင့် Log in ဝင်ပါမည်။
 3. စာမေးပွဲရက်၊ စာဖြေဌာန၊ စာမေးပွဲစတင်ချိန်တို့ကို ရွေးချယ်ပါမည်။
 4. ဖြေဆိုခွင့်လက်မှတ်(voucher)နံပါတ်နှင့် အကျုံးဝင်သည့်ကာလကို ဖြည့်ပါမည်။
 5. ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်း ပြီးဆုံးပါပြီ။
 • *စာမေးပွဲကြေးပေးသွင်းမှုနည်းလမ်းမှာ နိုင်ငံပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားပါသည်။ အသေးစိတ်ကို ကြိုတင်စာရင်းသွင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် စစ်ဆေးအတည်ပြုကြည့်ရှုပါ။
 • *ဖြေဆိုခွင့်လက်မှတ်(voucher) ဆိုသည်မှာ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သည့်နံပါတ်ဖြစ်ပါသည်။ စာမေးပွဲကြေးပေးသွင်းလိုက်ပါက ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဖြေဆိုခွင့်လက်မှတ်(voucher) တွင် အကျုံးဝင်သည့်ကာလပါရှိပါသည်။ ဖြေဆိုခွင့်လက်မှတ်(voucher) ရောင်းချမှုအခြေအနေ နှင့် ပတ်သက်ပြီး Prometric ကုမ္ပဏီ၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်Open in new windowတွင် အတည်ပြုကြည့်ရှုပါ။

စာမေးပွဲမဖြေမီ စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်ရက်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်အဆင့်Open in new window ကို စစ်ဆေးအတည်ပြုပါမည်။

စာမေးပွဲဖြေဆိုပါမည်။

စာမေးပွဲဖြေသည့်ရက်တွင် ဖြေဆိုပြီးနောက် ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်တွင် စာမေးပွဲရလဒ် (စုစုပေါင်းရမှတ်နှင့် စာမေးပွဲရလဒ်)တို့ကို ဖော်ပြပေးပါမည်။

စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးနောက် ရုံးဖွင့်ရက် ၅ ရက်အတွင်း ကြိုတင်စာရင်းသွင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် စာမေးပွဲရလဒ်အကြောင်းကြားစာကို ထုတ်ပေးသွားပါမည်။

Back to top