ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်း၏အထောက်အကူပေးမှုပုံစံဖွဲ့စည်းပုံ

JFT-Basic စာမေးပွဲကြီးမှူးကျင်းပသည့်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်းသည် စာမေးပွဲစစ်ပေးခြင်း၊ ကျင်းပပေးခြင်းပြုရုံသာမက ဂျပန်ဘာသာလေ့လာသင်ယူနေသူတို့၏ နေထိုင်မှုဘဝနှင့် အလုပ်အကိုင်တို့အတွက် လိုအပ်သော ဂျပန်ဘာသာစွမ်းရည်ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေရန်အတွက် အထောက်အကူပေးမှုများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

JF နေ့စဉ်သုံး ဂျပန်ဘာသာစကား Can-do
သင်ထောက်ကူစာအုပ် စသည်တို့ ဖန်တီးထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြန့်ပွားစေခြင်း

မိခင်ဘာသာစကားမှာ ဂျပန်ဘာသာမဟုတ်သည့်နိုင်ငံခြားသားများ ဥပမာအားဖြင့် နေထိုင်မှုပုံစံ “ကျွမ်းကျင်လုပ်သား” စသည်တို့ဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံသို့လာရောက်သည့်အခါ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ နေထိုင်မှုဘဝတွင်လိုအပ်လာမည့် အခြေခံကျသော ဂျပန်ဘာသာဖြင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုစွမ်းရည်ကို Can-do Statement (“~လုပ်နိုင်သည်” ဟူသော သင်ခန်းစာပြီးမြောက်မှုစွမ်းရည်ကိုဖော်ပြသည့်ပုံစံ)ဖြင့် ဖော်ပြထားသော“JF နေ့စဉ်သုံး ဂျပန်ဘာသာစကား Can-doExternal link”ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အသစ်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ တစ်ဖန် ဤ “JF နေ့စဉ်သုံး ဂျပန်ဘာသာစကား Can-doExternal link” ကို လေ့လာသင်ယူမှုပန်းတိုင်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည့် ဂျပန်ဘာသာသင်ထောက်ကူမှာ “Irodori ဂျပန်တွင်နေထိုင်မှုဘဝအတွက် ဂျပန်ဘာသာစကား” External link ဖြစ်ပါသည်။ အသံဖိုင်များသုံးထားသည့် နားထောင်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့် စကားပြော လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ ပိုမိုလက်တွေ့ဆန်သော အဖတ်လေ့ကျင့်ခန်းစသည်တို့မှတစ်ဆင့် လက်တွေ့သဘာဝကျသော ဂျပန်ဘာသာ စကားစွမ်းရည်ကို သင်ယူမှတ်သားနိုင်မည်ဖြစ်သည့်အတွက် JFT-Basic စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အတွက် လေ့လာနိုင်သည့်အပြင် အခြေခံမိတ်ဆက် ~ အခြေခံအဆင့် ဂျပန်ဘာသာလေ့လာနေသူများအတွက်လည်း ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ လေ့လာနိုင်ပါသည်။

ဒေသတွင်းသင်ကြားနေကြသော ဂျပန်ဘာသာဆရာများအတွက် မွမ်းမံသင်တန်း

ကျွမ်းကျင်လုပ်သားစနစ်ဖြင့် ဂျပန်သို့လာရောက်မည့်သူများအတွက် ပြုလုပ်ပေးနေသည့် ဂျပန်ဘာသာသင်ကြားရေးလုပ်ငန်းများကို အထောက်အကူပေးရန်အလို့ငှာ ဂျပန်ဘာသာသင်ကြားရေးလုပ်ဆောင်နေသော သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အသင်းအဖွဲ့များမှ ဂျပန်ဘာသာဆရာများအတွက် ဒေသတွင်း ဂျပန်ဘာသာဆရာဖြစ်မွမ်းမံသင်တန်းများ ကျင်းပပေးလျက်ရှိပါသည်။

တစ်ဖန် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းနှင့် အသင်းအဖွဲ့များမှ ဂျပန်ဘာသာဆရာများကို ဂျပန်နိုင်ငံသို့ဖိတ်ခေါ်ပြီး JF ဂျပန်ဘာသာစကားသင်ကြားမှုစံနှုန်းနှင့် သင်ခန်းစာပြီးမြောက်မှုကို ပန်းတိုင်အနေနှင့်ထားသည့် သင်ကြားရေးနည်းလမ်းဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ ပိုမိုပြည့်စုံစေခြင်းနှင့် နေထိုင်မှုဘဝနှင့် လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ရောက်ရန်အတွက် လိုအပ်သော ဂျပန်ဘာသာကျွမ်းကျင်မှုကို မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး “ကျွမ်းကျင်လုပ်သားစနစ်ဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံသို့သွားရန် ဆန္ဒရှိသည့်သူများအတွက် ဂျပန်ဘာသာဆရာ ဖြစ်မွမ်းမံသင်တန်းExternal link”ကို ကျင်းပပေးလျက်ရှိပါသည်။

ဒေသတွင်းရှိ ဂျပန်ဘာသာသင်ကြားရေးအဖွဲ့အစည်းများကို အထောက်အကူပေးခြင်း

နေထိုင်မှုဘဝနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်ရန်အတွက် လိုအပ်သော ဂျပန်ဘာသာကို လေ့လာနိုင်သည့်နေရာများအား အထောက်အကူပေးရန်အလို့ငှာ ဂျပန်ဘာသာသင်ကြားရေးအဖွဲ့အစည်းများအား အထောက်အကူပေးလျက်ရှိပါသည်။

JFT-Basic စာမေးပွဲအကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ရှင်းလင်းခြင်း၊ ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ထုတ်ထားသော ဂျပန်ဘာသာသင်ထောက်ကူများကို အသုံးပြုထားသည့် ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပခြင်း၊ ထောက်ပံ့မှုနှင့်အကျုံးဝင်သောအဖွဲ့အစည်းများကို စစ်တမ်းကောက်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်အတွက် အကျုံးဝင်သည့်နိုင်ငံသို့ ဂျပန်ဘာသာအထူးပြုပညာရှင်များနှင့် “Japanese for Life in Japan” coordinators များ စေလွှတ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

တစ်ဖန် ပြည်ပရှိ ဂျပန်ဘာသာသင်ကြားရေးအဖွဲ့အစည်းများထံ အကူအညီပေးမှုများလည်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ မွန်ဂို၊ နီပေါ နိုင်ငံများအတွက် အကူအညီများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်း ဂျပန်ဘာသာစကား ဌာနအမှတ် ၂၊ အခြားနိုင်ငံများအတွက် အကူအညီများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်းပြည်ပရုံးခွဲများသို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

Back to top