အမေးများသောမေးခွန်းများ

၁။ JFT-Basic နှင့် ပတ်သက်၍

မေးခွန်း ၁ JFT-Basic ဆိုသည်မှာ မည်ကဲ့သို့သော စာမေးပွဲဖြစ်ပါသနည်း။
ဖြေ။
။JFT-Basic သည် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်ချိန်၌ လိုအပ်သော ဂျပန်ဘာသာစကားပြောကြားနိုင်စွမ်းကို တိုင်းတာသော စာမေးပွဲဖြစ်ပါသည်။ ဤစာမေးပွဲကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလမှစ၍ ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤစာမေးပွဲသည် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့် နိုင်ငံခြားသား၏ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်းနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ဆက်သွယ်ပြောဆိုရာ၌ လိုအပ်သော ဂျပန်ဘာသာစကား ပြောကြားနိုင်စွမ်းကို တိုင်းတာ၍ “နေ့စဉ်သုံး ဂျပန်ဘာသာစကားကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ပြောကြားနိုင်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်ရန် အခက်အခဲ ရှိမရှိ” ကို ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ နေထိုင်ခွင့်ပုံစံ “ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအမှတ် ၁” လျှောက်သည့်အချိန်တွင် လိုအပ်သည့် ဂျပန်ဘာသာစကား အရည်အချင်းအောင်လက်မှတ်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
မေးခွန်း ၂ JFT-Basic ကို မည်သည့်ပုံစံမျိုးဖြင့် ပြုလုပ်ကျင်းပမည်နည်း။
ဖြေ။
။JFT-Basic စာမေးပွဲကို ကွန်ပျူတာနှင့် ဖြေဆိုရမည့် CBT:Computer Based Testing ပုံစံမျိုးဖြင့် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ စာမေးပွဲကျင်းပမည့် နိုင်ငံအသီးသီး၏ စာဖြေဌာနတွင် ကွန်ပျူတာဖြင့် မေးခွန်းမေးမြန်းခြင်း၊ ဖြေကြားခြင်း ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အကန့်ပြုထားသောစားပွဲခုံ၌ ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်တွင် ပေါ်လာသည့် မေးခွန်းနှင့် နားကြပ်မှတစ်ဆင့်ကြားရမည့်အသံကို နားထောင်ပြီး ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။
မေးခွန်း ၃ JFT-Basic ကို ကြီးမှူးကျင်းပနေသည်မှာ မည်သည့်အဖွဲ့ ဖြစ်ပါသနည်း။
ဖြေ။
။ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်းဖြစ်ပါသည်။
မေးခွန်း ၄ JFT-Basicစာမေးပွဲကို မည်သူဖြေဆိုနိုင်ပါသနည်း။
ဖြေ။
။ဂျပန်ဘာသာစကားသည် မိခင်ဘာသာစကားမဟုတ်သူ နိုင်ငံခြားသားများအတွက် အကျုံးဝင်ပါသည်။ သို့သော် စာမေးပွဲကျင်းပသည့်နိုင်ငံအလိုက် စာမေးပွဲဖြေဆိုသည့်သတ်မှတ်ချက် ကွာခြားသည့်အတွက် အသေးစိတ်ကို Prometric ၏ ကြိုတင်စာရင်းသွင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ကြည့်ရှုပါ။
မေးခွန်း ၅ JFT-Basic စာမေးပွဲကို မည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့်နေရာတွင် ကျင်းပမည်နည်း။
ဖြေ။
မေးခွန်း ၆ မိမိနေထိုင်သည့်နိုင်ငံမဟုတ်သည့် တစ်ခြားနိုင်ငံတွင် JFT-Basic စာမေးပွဲကို ဖြေဆို၍ ရပါသလား။
ဖြေ။
။မိမိနေထိုင်သည့်နိုင်ငံမဟုတ်သည့် တစ်ခြားနိုင်ငံတွင် စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် စာဖြေဌာနအသီးသီး၏ ရှင်းလင်းချက်များနှင့် သတိထားရမည့်အချက်များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းစသည်တို့ကို စာဖြေဌာနရှိသည့်နိုင်ငံ၏ ဘာသာစကား သို့မဟုတ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သာ ဖော်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး အခြားဘာသာစကားများဖြင့် ဖော်ပြပေးမည် မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင် နိုင်ငံပေါ်မူတည်၍ စာမေးပွဲကြေးပေးသွင်းပုံမတူသည့်အတွက် သတိပြုပါ။
မေးခွန်း ၇ JFT-Basic စာမေးပွဲ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပဲ ရွေးဖြေ၍ ရပါသလား။
ဖြေ။
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲ ရွေးဖြေ၍ မရပါ။
မေးခွန်း ၈ JFT-Basic စာမေးပွဲကို ပြန်ဖြေ၍ ရပါသလား။
ဖြေ။
။စာမေးပွဲပြန်ဖြေ၍ ရပါသည်။ သို့သော် အရင်တစ်ခေါက်ဖြေဆိုခဲ့သည့် စာမေးပွဲရက်နှင့် နောက်တစ်ခေါက်ဖြေဆိုမည့် စာမေးပွဲရက်မှာ ရက် ၄၅ ခြားရန် လိုအပ်ပါသည်။
မေးခွန်း ၉ ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ( JLPT) နှင့် မည်သို့ကွာခြားမှု ရှိပါသလဲ။
အဖြေ။
။ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (JLPT) သည် ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးဖြင့် ဂျပန်ဘာသာကို လေ့လာသင်ယူနေသူများ၏ ဂျပန်ဘာသာစွမ်းရည်ကို တိုင်းတာရန်အတွက် အခြေအနေအမျိုးမျိုးကို စဉ်းစား၍ စိစစ်မေးမြန်းထားသော စာမေးပွဲဖြစ်ပြီး N1 မှ N5 အထိ အဆင့် ၅ ဆင့် ရှိပါသည်။ JFT-Basic သည် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ​​နေထိုင်ချိန်၌ လိုအပ်သော ဂျပန်ဘာသာစကားပြောကြားနိုင်စွမ်းကို တိုင်းတာသည့် စာမေးပွဲဖြစ်ပြီး၊ အဆင့် ၁ ဆင့်သာ ရှိပါသည်။
JLPT နှင့် JFT-Basic ၏ စာမေးပွဲကျင်းပပုံမှာလည်း ကွဲပြားပြီး JLPT သည် အဖြေလွှာတွင် အဖြေမှန်ကို ရွေးပေးရသည့်ပုံစံဖြစ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံရပ်ခြား (နိုင်ငံနှင့် ဒေသ ၈၀ ခန့်)တွင် တစ်နှစ်လျှင် ၂ ကြိမ်၊ သတ်မှတ်ထားသည့်ရက်တွင် ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။ JFT-Basic မှာ ကွန်ပျူတာဖြင့်ဖြေဆိုရသော စာမေးပွဲပုံစံဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရပ်ခြား(အာရှဒေသ)နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့တွင် တစ်နှစ်လျှင် ၆ ကြိမ်၊ နိုင်ငံအလိုက် သတ်မှတ်ထားသည့်ရက်တွင် ကျင်းပပါသည်။
စာမေးပွဲရလဒ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး JLPT သည် စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီး ၂ လအကြာတွင် အွန်လိုင်းမှ ရလဒ်ကို ကြည့်နိုင်ပြီး ၃ လအကြာတွင် ရလဒ်အကြောင်းကြားစာကို ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။ JFT-Basic တွင်မူ စာမေးပွဲဖြေဆိုသည့်ရက်တွင်ပင်ရလဒ်ကိုသိနိုင်ပြီး ဖြေဆိုပြီးနောက် ရုံးဖွင့်ရက် ၅ ရက်အတွင်း ရလဒ်အကြောင်းကြားစာကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွမ်းကျင်လုပ်သားဗီဇာ ၁ လျှောက်သည့်အချိန်တွင် ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (JLPT) ၏ N4 အဆင့်နှင့်အထက်ရှိသည့်အောင်လက်မှတ်ကို သုံးနိုင်သော်လည်း စာမေးပွဲဖြေဆိုနိုင်သည့် အကြိမ်အရေအတွက်များခြင်းနှင့် ရလဒ်ကို ချက်ချင်းသိရှိနိုင်ခြင်းသည် JFT-Basic ၏ ထူးခြားချက် ဖြစ်ပါသည်။

၂။ စာမေးပွဲအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍

မေးခွန်း ၁ JFT-Basic တွင်အဆင့် အမျိုးမျိုး ရှိပါသလား။
ဖြေ။
JFT-Basic သည် ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (JLPT) ကဲ့သို့ စာမေးပွဲ အဆင့်အမျိုးမျိုးမရှိပါ။
မေးခွန်း၂ JFT-Basic သည် မည်ကဲ့သို့သောအဆင့်မျိုးရှိသည့် စာမေးပွဲဖြစ်ပါလဲ။
ဖြေ။
။“နေ့စဉ်သုံးဂျပန်ဘာသာစကားကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပြောကြားနိုင်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်ရန်အခက်အခဲမရှိလောက်သည့် အရည်အချင်း” ဖြစ်သည့် A2 အဆင့်ရှိသည့် ဂျပန်ဘာသာစကား ပြောဆိုနိုင်စွမ်းရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကို စာမေးပွဲအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင် ကြည့်ပါ။
မေးခွန်း ၃ JFT-Basic စာမေးပွဲတွင် မည်ကဲ့သို့သော မေးခွန်းမျိုး မေးပါသနည်း။
ဖြေ။
JFT-Basic စာမေးပွဲကို “စကားလုံးများနှင့် ဝေါဟာရများ”၊ “စကားပြောနှင့် ဖော်ပြချက်များ”၊ “နားထောင်သဘောပေါက်ခြင်း”၊ “ဖတ်ရှုသဘောပေါက်ခြင်း” ဆိုသည့် အပိုင်း ၄ ပိုင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ဥရောပဘာသာစကားဆိုင်ရာ ဘုံရည်ညွှန်းချက်မူဘောင် (CEFR:Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment) နှင့် JF ဂျပန်ဘာသာစကားသင်ကြားမှုစံနှုန်း အတွေးအခေါ်ကို အခြေခံပြီး A1 မှ A2 အဆင့်ရှိ Can-do ကို အခြေခံမေးမြန်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။ နမူနာမေးခွန်းပုံစံကိုလည်း တရားဝင်တင်ပေးထားသည့်အတွက် ကိုးကားကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် မည်သို့လေ့လာရမည်နည်းဆိုသည်နှင့် ပတ်သက်၍ “၄။ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အတွက် သင်ယူလေ့လာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍” မှ “မေးခွန်း ၁ စာမေးပွဲအတွက် မည်ကဲ့သို့လေ့လာရမည်နည်း။ စာအုပ်ရှိပါသလား။ ”ဆိုသည့် မေးခွန်းနှင့်အဖြေကို ကြည့်ပါ။
မေးခွန်း ၄ JFT-Basic စာမေးပွဲတွင် စကားပြောမေးခွန်း (စကားပြောစွမ်းရည်ကို စစ်ဆေးသည့်အပိုင်း) နှင့် စာစီစာကုံး မေးခွန်း (အရေးစွမ်းရည်ကို စစ်ဆေးသည့်အပိုင်း)များ ပါရှိပါသလား။
ဖြေ။
။အခုလက်ရှိအချိန်တွင် နှစ်မျိုးစလုံး မပါရှိသေးပါ။
မေးခွန်း ၅ JFT-Basic စာမေးပွဲဖြေဆိုချိန် ဘယ်လောက်ကြာပါသနည်း။
ဖြေ။
။ဖြေဆိုချိန်မှာ မိနစ် ၆၀ ဖြစ်ပါသည်။

၃။ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍

စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ “စာမေးပွဲဖြေဆိုမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်” တွင် ကြည့်ရှုပါ။ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းတစ်ခုလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သော မေးခွန်းများကို Prometric ကုမ္ပဏီ၏ ကြိုတင်စာရင်းသွင်း ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ဖော်ပြထားသည့် Prometric Customer Service Center သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းပါ။ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်းမပြုမီ Prometric ၏ ကြိုတင်စာရင်းသွင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိ အမေးအဖြေကဏ္ဍကိုလည်း ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးပါ။ ထို့အပြင် ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်း၏ ရုံးချုပ်နှင့် နိုင်ငံတကာရှိရုံးခွဲများတွင် စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းခြင်း နှင့်ပတ်သက်သည့် ကူညီမှုနှင့် ကိုယ်စားစာရင်းသွင်းပေးခြင်းကို မလုပ်ပေးပါ။

၄။ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အတွက် သင်ယူလေ့လာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍

မေးခွန်း ၁ စာမေးပွဲအတွက် မည်ကဲ့သို့လေ့လာရမည်နည်း။ စာအုပ်ရှိပါသလား။
ဖြေ။
JFT-Basic စာမေးပွဲဖြေရန် လေ့လာရာတွင်အသုံးဝင်သည့် e-learning သင်ထောက်ကူများကို ထုတ်ပြန်ထားသည့်အတွက် သင်ယူလေ့လာရန်ကို ကိုးကားနိုင်ပါသည်။ JFT-Basic စာမေးပွဲဖြေဆိုနည်း လေ့ကျင့်ရန်အတွက် နမူနာမေးခွန်းများကိုလည်း ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
ဂျပန်ဘာသာစကားသည် မိခင်ဘာသာစကားမဟုတ်သည့် နိုင်ငံခြားသားများ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ချိန်၌ လိုအပ်သည့် အခြေခံဂျပန်ဘာသာစကား ပြောကြားနိုင်စွမ်းကို Can-do Statement (“~လုပ်နိုင်သည်” ဟူသော သင်ခန်းစာပြီးမြောက်မှုစွမ်းရည်ကိုဖော်ပြသည့်ပုံစံ)ဖြင့် ဖော်ပြထားသော “JF နေ့စဉ်သုံး ဂျပန်ဘာသာစကား Can-do”ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အသစ်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ တစ်ဖန် ထို “JF နေ့စဉ်သုံး ဂျပန်ဘာသာစကား Can-do”ကို လေ့လာသင်ယူမှုပန်းတိုင်အနေနှင့်သတ်မှတ်ထားသည့် ဂျပန်ဘာသာ သင်ထောက်ကူစာအုပ် “Irodori ဂျပန်တွင်နေထိုင်မှုဘဝအတွက် ဂျပန်ဘာသာစကား” ကို ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်၌ တင်ပေးထားပါသည်။ အသံဖိုင်များကို အသုံးပြုထားသော နားထောင်မှုနှင့် စကားပြောလေ့ကျင့်ခန်း၊ ပိုမိုလက်တွေ့ဆန်သော အဖတ်လေ့ကျင့်ခန်းစသည်တို့မှတစ်ဆင့် လက်တွေ့သဘာဝကျသော ဂျပန်ဘာသာစကားစွမ်းရည်ကို သင်ယူမှတ်သားနိုင်မည်ဖြစ်သည့်အတွက် JFT-Basic စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အတွက် လေ့လာနိုင်သည့်အပြင် အခြေခံမိတ်ဆက် ~ အခြေခံအဆင့် ဂျပန်ဘာသာလေ့လာနေသူများအတွက်လည်း ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ လေ့လာနိုင်ပါသည်။
မေးခွန်း ၂ အရင်စာမေးပွဲတွင်မေးခဲ့သည့် စာမေးပွဲမေးခွန်းများကို ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း ရှိပါသလား။
ဖြေ။
။လက်ရှိတွင် မရှိပါ။ နမူနာမေးခွန်းကို ဤနေရာတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

၅။ စာမေးပွဲဖြေဆိုသည့်နေ့နှင့် ပတ်သက်၍

မေးခွန်း ၁ စာမေးပွဲဖြေဆိုသည့်နေ့တွင် ယူဆောင်သွားရမည့်ပစ္စည်းနှင့် စာဖြေဌာနတည်နေရာ၊ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုသည့်နေ့ရှိစုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းမှစ၍ စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးချိန်အထိ လုပ်ဆောင်ပုံအဆင့်နှင့် ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းချင်ပါတယ်။
ဖြေ။
။ စာမေးပွဲဖြေဆိုသည့်နေ့အတွက် လုပ်ဆောင်ပုံအဆင့်အသေးစိတ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး “စာမေးပွဲ ဖြေဆိုသည့်နေ့အတွက် လုပ်ဆောင်ပုံအဆင့်များ”တွင် ကြည့်ရှုပါ။ စာမေးပွဲဖြေဆိုသည့်နေ့နှင့်ပတ်သက်ပြီး (ယူဆောင်သွားရမည့်ပစ္စည်း၊ စာဖြေဌာန၊ စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းမှအစ စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးချိန်အထိ လုပ်ဆောင်ပုံအဆင့်စသည့်)စုံစမ်းမေးမြန်းလိုလျှင် Prometric ကုမ္ပဏီ၏ ကြိုတင်စာရင်းသွင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ဖော်ပြထားသော Prometric Customer Service Center သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
မေးခွန်း ၂ စာဖြေချိန်ပိုနေလျှင် ဖြေထားသည့်အဖြေများကို ပြန်စစ်၍ရပါသလား။
ဖြေ။
။ “စကားလုံးများနှင့် ဝေါဟာရများ”၊ “စကားပြောနှင့်ဖော်ပြချက်များ”၊ “ဖတ်ရှုသဘောပေါက်ခြင်း” အပိုင်းများသည် အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုဖြေဆိုပြီး နောက်အပိုင်းတစ်ခုသို့မသွားခင် ဖြေဆိုထားသည့်အဖြေများကို ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီး အဖြေကို ပြင်၍ရပါသည်။ “နားထောင်သဘောပေါက်ခြင်း” အပိုင်းမှာမူ နောက်မေးခွန်းတစ်ခုသို့ရောက်သွားလျှင် အရှေ့တွင် ဖြေဆိုထားသည့် စာမျက်နှာကို ပြန်သွား၍မရပါ။

၆။ အမှတ်ပေးခြင်း၊ ရလဒ်အကြောင်းကြားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍

မေးခွန်း ၁ စာမေးပွဲရလဒ်ကို မည်ကဲ့သို့ဆုံးဖြတ်ပါသနည်း။
ဖြေ။
။ စာမေးပွဲရလဒ်အကြောင်းကြားစာတွင် စုစုပေါင်းရမှတ်နှင့် ၎င်းရမှတ်ပေါ်တွင် အခြေခံဆုံးဖြတ်ထားသည့် စာမေးပွဲရလဒ် ပါရှိပါမည်။ စုစုပေါင်းပေးမှတ်သည် ၁၀ မှတ်မှ ၂၅၀ မှတ် အထိ ဖြစ်ပါသည်။ စုစုပေါင်းရမှတ်သည် ရလဒ်စံနှုန်းအမှတ် (၂၀၀ မှတ်)နှင့်အထက်ဖြစ်ပါက “အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ နေ့စဉ်သုံးစကားပြောများ တတ်မြောက်ပြီး နေထိုင်မှုဘဝတွင် အခက်အခဲမရှိသည့် ဂျပန်ဘာသာစွမ်းရည်စံနှုန်းနှင့် ပြည့်မီသည်”ဟု သတ်မှတ်ပါသည်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို စာမေးပွဲရလဒ်အကြောင်းကြားခြင်းတွင် ကြည့်ပါ။
မေးခွန်း ၂ ဖြေဆိုမှုအပိုင်းအလိုက် အနည်းဆုံးရရှိရမည့်အမှတ် သတ်မှတ်ချက် ရှိပါသလား။
ဖြေ။
။ဖြေဆိုမှုအပိုင်းအလိုက် အနည်းဆုံးအမှတ်သတ်မှတ်ချက် မရှိပါ။ အပိုင်း ၄ ပိုင်းလုံးကို စုစုပေါင်း တွက်ချက်ပြီး စုစုပေါင်းရမှတ် ၂၀၀ ရပါက “အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ နေ့စဉ်သုံးစကားပြောများ တတ်မြောက်ပြီး နေထိုင်မှုဘဝတွင် အခက်အခဲမရှိသည့် ဂျပန်ဘာသာစွမ်းရည်စံနှုန်းနှင့် ပြည့်မီသည်”ဟု သတ်မှတ်ပါသည်။
မေးခွန်း ၃ စာမေးပွဲရလဒ်ကို မည်သည့်အချိန်တွင် သိရှိနိုင်မည်နည်း။
ဖြေ။
။စာမေးပွဲဖြေဆိုသည့်ရက်တွင် စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးနောက်စာမေးပွဲရလဒ် (စုစုပေါင်းရမှတ်နှင့် သတ်မှတ်ရလဒ်)ကို ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်တွင် ဖော်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဖန် စာမေးပွဲဖြေဆိုသည့်ရက်မှ ရုံးဖွင့်ရက် ၅ ရက်အတွင်း Prometric ၏ ကြိုတင်စာရင်းသွင်း ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် စာမေးပွဲရလဒ် အကြောင်းကြားစာကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကြိုတင်စာရင်းသွင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် Log in ဝင်ပြီး အတည်ပြုစစ်ဆေးကြည့်ပါ။
မေးခွန်း ၄ ရလဒ်အကြောင်းကြားစာ စာရွက်ကို မည်သို့ ပို့ပေးမည်နည်း။
ဖြေ။
။ရလဒ်အကြောင်းကြားစာကို စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီး ရုံးဖွင့်ရက် ၅ ရက်အတွင်း ကြိုတင်စာရင်းသွင်း ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ကြိုတင်စာရင်းသွင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် Log in ဝင်ပြီး အတည်ပြုစစ်ဆေးကြည့်ပါ။ ရလဒ်အကြောင်းကြားစာကို စာရွက်ဖြင့်လိုအပ်ပါက print ထုတ်ပြီး အသုံးပြုပါ။
မေးခွန်း ၅ စာမေးပွဲရလဒ်ကို မည်ကဲ့သို့အသုံးချ၍ ရပါနည်း။
ဖြေ။
။ဂျပန်နိုင်ငံနေထိုင်ခွင့်ပုံစံ “ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအမှတ် ၁” ကို လျှောက်ထားသည့်အချိန်တွင် လိုအပ်သည့် ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းအောင်လက်မှတ်အတွက် သုံးနိုင်ပါသည်။
မေးခွန်း ၆ JFT-Basic စာမေးပွဲသည် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအမှတ် ၁ အပြင် အခြားဗီဇာ လျှောက်ထားသည့်အချိန်နှင့် အလုပ်လျှောက်ရန်အတွက် သုံးလို့ရပါသလား။
ဖြေ။
။လက်ရှိအချိန်တွင် JFT-Basic သည် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအမှတ် ၁ လျှောက်ထားရာတွင်သာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အခြားဗီဇာလျှောက်ရာတွင် လိုအပ်မည့် စာရွက်စာတမ်းများအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို ကြည့်ပါ။
ထို့အပြင် လုပ်ငန်းနှင့်ကျောင်းများတွင် JFT-Basic အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနှင့် ကျောင်းများသို့ စုံစမ်းမေးမြန်းပါ။
မေးခွန်း ၇ စာမေးပွဲရလဒ်သည် အကျုံးဝင်မှုသက်တမ်းရှိပါသလား။
ဖြေ။
JFT-Basic စာမေးပွဲရလဒ်တွင် အကျုံးဝင်မှုသက်တမ်းမရှိပါ။ ကြိုတင်စာရင်းသွင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် စာမေးပွဲရလဒ် ဒေတာများကို ၅ နှစ်ကြာ ထိန်းသိမ်းပေးထားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤထိန်းသိမ်းပေးထားသော ကာလအတွင်း ကြိုတင်စာရင်းသွင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် စာမေးပွဲရလဒ်အကြောင်းကြားစာကို ဝင်ရောက်ကြည့်နိုင်ပါ သည်။ ဤကာလကျော်လွန်သွားပါက စာမေးပွဲရလဒ်အကြောင်းကြားစာကို ဝင်ကြည့်၍ရနိုင်တော့မည် မဟုတ်ပါ။ ကြိုတင်စာရင်းသွင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် စာမေးပွဲရလဒ်ဒေတာများသိမ်းဆည်းပေးထားသည့်ကာလအတွင်း print ထုတ်ထားပေးပါ။
မေးခွန်း ၈ ရလဒ်အကြောင်းကြားစာရွက်ကို အတုအပပြုလုပ်ထားခြင်း၊ ပြုပြင်ဖန်တီးထားခြင်းရှိမရှိ မည်သို့စစ်ဆေးသိရှိနိုင်မည်နည်း။
ဖြေ။
ဂျပန် သို့မဟုတ်အခြားနိုင်ငံများ၏ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ တက္ကသိုလ်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများမှ မှန်ကန်သင့်လျော်သည့် အကြောင်းပြချက်ဖြင့် စာမေးပွဲရလဒ်အကြောင်းကြားစာရွက်ပါ ဖော်ပြချက်များ စစ်မှန်ခြင်းရှိမရှိနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်မေးမြန်းလာပါက ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ အဆိုပါမေးမြန်းမှုအား ပြန်လည်ဖြေကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
အတုအစစ် စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များအား ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်းထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ - ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်း ဂျပန်ဘာသာစကား ဌာနအမှတ် ၂
အီးမေးလ် - jft-basic@jpf.go.jp
(အီးမေးလ်ပို့ရာတွင် @အမှတ်အသားအား စာလုံးအကြီးမှ အသေးသို့ ပြောင်းလဲရပါမည်။)
  • ※ ဂျပန်ဘာသာ သို့မဟုတ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားပါ။ ဂျပန်နှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာများမှလွဲ၍ အခြားဘာသာစကားများအား ပြန်လည်ဖြေဆိုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
  • ※ တယ်လီဖုန်းဖြင့် စုံစမ်းဆက်သွယ်မှုအား လက်ခံဖြေကြားမည်မဟုတ်ပါ။

၇။ ဂျပန်နိုင်ငံ နေထိုင်ခွင့်ပုံစံ “ကျွမ်းကျင်လုပ်သား” နှင့် ပတ်သက်၍

မေးခွန်း ၁ ဂျပန်နိုင်ငံ နေထိုင်ခွင့်ပုံစံ “ကျွမ်းကျင်လုပ်သား” ဆိုသည်မှာ မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။
ဖြေ။
။ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု၊ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုရှိသော နိုင်ငံခြားသားများအား ဂျပန်နိုင်ငံမှ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်ခွင့်ပြုထားသော နေထိုင်ခွင့်ပုံစံဖြစ်ပြီး ကျွမ်းကျင်လုပ်သား အမှတ် (၁) နှင့် အမှတ် (၂) ဟူ၍ အမျိုးအစား ၂ မျိုး ရှိပါသည်။ အသေးစိတ်ကို အောက်ပါ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များသို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
မေးခွန်း ၂ JFT-Basicသည် ဂျပန်နိုင်ငံနေထိုင်ခွင့်ပုံစံ “ကျွမ်းကျင်လုပ်သား” နှင့် မည်ကဲ့သို့ ဆက်စပ်မှုရှိပါသနည်း။
ဖြေ။
။ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအမှတ် (၁) ဗီဇာ ရယူရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနယ်ပယ် ၁၂ ခု မှ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုစံနှုန်းကို တိုင်းတာသည့် စာမေးပွဲ (လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲ) နှင့် နေထိုင်မှုနှင့် အလုပ်အတွက်လိုအပ်သော ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းကို တိုင်းတာသည့်စာမေးပွဲ (ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ)တို့ အောင်မြင်ထားရန် လိုအပ်ပါသည် (အလုပ်သင်လုပ်သားကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲ အမှတ် ၂ ကို ကောင်းမွန်စွာပြီးမြောက်ထားသောသူများသည် ယင်းစာမေးပွဲနှစ်ခုလုံးဖြေထားရန်မလိုပါ)။ JFT-Basic သည် အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲအဖြစ် အကျုံးဝင်ပါသည်။ တစ်ဖန် ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (JLPT) N4 နှင့်အထက် အောင်လက်မှတ်သည်လည်း ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအမှတ် ၁တွင် လိုအပ်သည့် ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်း အသိအမှတ်ပြုပါသည်။
မေးခွန်း ၃ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲကိုလည်း ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ကျင်းပပြုလုပ်နေပါသလား။
ဖြေ။
။လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲကို သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အား တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသည့် အစိုးရရုံးများနှင့် ထိုအစိုးရရုံးများမှ သတ်မှတ်ထားသည့် စာမေးပွဲကျင်းပသည့် အဖွဲ့အစည်းမှ ကျင်းပပြုလုပ်နေပါသည်။ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဂျပန်နိုင်ငံ တရားရေးရာဝန်ကြီးဌာန လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအေဂျင်စီ၏ စာမေးပွဲသတင်းအချက်အလက် စာမျက်နှာသို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
မေးခွန်း ၄ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲကို မည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့်နေရာတွင် ကျင်းပပါမည်နည်း။
ဖြေ။
။လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲကို သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အား တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသည့် အစိုးရရုံးများနှင့် ထိုအစိုးရရုံးများမှ သတ်မှတ်ထားသည့် စာမေးပွဲကျင်းပသည့် အဖွဲ့အစည်းမှ ကျင်းပပြုလုပ်နေပါသည်။ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်မည့် အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရရုံးများနှင့် စာမေးပွဲကျင်းပသည့်အဖွဲ့အစည်း၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
ဂျပန်နိုင်ငံတရားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပြုစုထားသော စာမေးပွဲဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ စာမျက်နှာမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
မေးခွန်း ၅ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားစနစ်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံမှလက်ခံသည့် လုပ်ငန်းနယ်ပယ် ၁၄ ခု ရှိပါသည်။ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိုက်အသုံးပြုသော ဂျပန်ဘာသာစကား ကွာခြားမည်ဟုလည်း ထင်ပါသည်။ JFT-Basicတွင် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိုက် စာမေးပွဲအကြောင်းအရာများ ကွာခြားမှုရှိပါသလား။
ဖြေ။
JFT-Basic သည် ဂျပန်ဘာသာစကားကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပြောကြားနိုင်ပြီး နေထိုင်မှုတွင် အခက်အခဲမရှိလောက်သည့် ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းကို တိုင်းတာမှုစံနှုန်းအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး A2 အဆင့်၏ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ဂျပန်ဘာသာစကားကို နားလည်ပြောကြားနိုင်စွမ်း ရှိမရှိကို တိုင်းတာသည့် စာမေးပွဲဖြစ်သည့်အတွက် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိုက် ကွာခြားမှုမရှိပါ။
မေးခွန်း ၆ JFT-Basic စာမေးပွဲနှင့် ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ(JLPT)၏ N4 နှင့်အထက် အပြင် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားအမှတ် ၁ လျှောက်ထားရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည့် အခြားဂျပန်ဘာသာစကား စာမေးပွဲရှိပါသလား။
ဖြေ။
။ကျွမ်းကျင်လုပ်သား အမှတ် ၁ လျှောက်ထားရန်အသုံးပြုနိုင်သော ဂျပန်ဘာသာစကား စာမေးပွဲအဖြစ် ၁၄ ခုသော လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ဆိုင်ရာဌာနများမှ သတ်မှတ်ထားသည့် ဂျပန်ဘာသာစကား စာမေးပွဲမှာ JFT-Basic နှင့် ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (N4နှင့်အထက်)သာရှိပါသေးသည်။
Back to top