အဖွဲ့လိုက်ဖြေဆိုခြင်း

 • * ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ဖြေဆိုမည့်အခါ အဖွဲ့လိုက်ဖြေဆိုမှုအတွက် ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်း မပြုနိုင်သော်လည်း လုပ်ငန်း/အသင်းအဖွဲ့တို့မှ Voucher ExpressOpen in new window ကို အသုံးပြုပြီး ဖြေဆိုခွင့်လက်မှတ်(voucher)ကို တစ်စုတည်းဝယ်ယူခြင်းပြုနိုင်ပါသည်။
 • * အချို့သောနိုင်ငံများတွင်အုပ်စုလိုက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အသေးစိတ်ကို Prometric ၏ ကြိုတင်စာရင်းသွင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ကြည့်ရှုပါ။
  Prometric ၏ ကြိုတင်စာရင်းသွင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်Open in new window
  ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်အုပ်စုလိုက်ကြိုတင်မှာကြားထားခြင်း၏ပုံ

  အဖွဲ့တာဝန်ခံသည် Prometric ကုမ္ပဏီ၏ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ရှိ အဖွဲ့လိုက်လျှောက်ထားမှုစာမျက်နှာမှOpen in new window အဖွဲ့လိုက်လျှောက်လွှာကို ဒေါင်းလုတ်ဆွဲရပါမည်။

  ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်အုပ်စုလိုက်ကြိုတင်မှာကြားထားခြင်း၏ပုံ

  Prometric ကုမ္ပဏီ၏ အဖွဲ့လိုက်လျှောက်ထားမှုကောင်တာသို့ လျှောက်လွှာကို e-mail ဖြင့် ပူးတွဲပေးပို့ရပါမည်။
  E-mail လိပ်စာ:groupreg@prometric.com (e-mail ပေးပို့ချိန်တွင် @ သင်္ကေတကို full-width မှ half-width @ သို့ ပြောင်းပါ။)

  ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်အုပ်စုလိုက်ကြိုတင်မှာကြားထားခြင်း၏ပုံ

  အဖွဲ့လိုက်လျှောက်ထားမှုကောင်တာမှ လျှောက်ထားမှုကို လက်ခံ/မခံ အကြောင်းပြန်ခြင်းရရှိပါမည်။

  လက်ခံပါက

  လက်မခံပါက

  ရက်စွဲ၊ လူဦးရေတို့ ပြန်ချိန်ရပါမည်။

  ဖြေဆိုခွင့်လက်မှတ်(voucher)ဝယ်ယူပါမည်။
  (ဖြေဆိုခွင့်လက်မှတ်(voucher)အရောင်းဌာနတွင် ငွေသားဖြင့်ဝယ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် Voucher Express မှတစ်ဆင့် Credit Card ဖြင့်ဝယ်ယူခြင်းပြုရပါမည်။) *ဖြေဆိုခွင့်လက်မှတ်(voucher) ဆိုသည်မှာ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သည့်နံပါတ်ဖြစ်ပါသည်။ စာမေးပွဲကြေးပေးသွင်းလိုက်ပါက ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဖြေဆိုခွင့်လက်မှတ်(voucher) တွင် အကျုံးဝင်သည့်ကာလပါရှိပါသည်။ * Voucher Express ဆိုသည်မှာ အွန်လိုင်းဖြင့် ဖြေဆိုခွင့်လက်မှတ်(voucher) အော်ဒါမှာယူနိုင်သည့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အတွက် အကောင့်ကြိုလျှောက်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ အကောင့်စတင်သုံးစွဲနိုင်ရန်အတွက် အကြာဆုံးအနေဖြင့် ရုံးဖွင့်ရက် ၅ ရက် ကြာမြင့်ပါမည်။

  အဖွဲ့လိုက်လျှောက်ထားမှုကောင်တာမှရရှိလာသော သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့် ဖြေဆိုမည့်သူစာရင်းပြုစုပြီး စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်လျာထားသည့်ရက်မတိုင်မီ ရုံးဖွင့်ရက် ၁၅ ရက်အလိုမွန်းမတည့်မီအတွင်း (စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်ရက်သည် စနေ၊ တနင်္ဂနွေဖြစ်ပါက ၎င်းရက်မတိုင်မီ ရုံးဖွင့်ရက် ၁၆ ရက်အလိုမွန်းမတည့်မီအတွင်း) ပေးပို့ရပါမည်။ *ဖြေဆိုသူသည် Prometric ID ရယူထားရန်လိုအပ်ပါမည်။ Prometric ID ရယူရန်အတွက် ကြိုတင်စာရင်းသွင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို ကြည့်ပါ။Open in new windowဖြေဆိုမည့်သူစာရင်းမပြည့်စုံပါက ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းမပြုနိုင်ပါ။

  အဖွဲ့လိုက်လျှောက်ထားမှုကောင်တာထံမှ ဖြေဆိုမည့်သူများ၏ အချက်အလက်များကို စာရင်းသွင်းပြီးကြောင်းအကြောင်းကြားစာနှင့် ဖြေဆိုမည့်သူအားအတည်ပြုစာ (Confirmation letter) ရရှိပါမည်။ *စာရင်းသွင်းပြီးနောက်မှ ဖြေဆိုမည့်သူအစားထိုးခြင်းနှင့် ဖျက်သိမ်းခြင်းတို့ မပြုနိုင်ပါ။

  အတည်ပြုစာ(Confirmation letter)ကို ဖြေဆိုမည့်သူအသီးသီးထံ ဖြန့်ဝေပေးပါမည်။

  ဖြေဆိုမည့်သူသည် စာမေးပွဲမဖြေမီ စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်ရက်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်အဆင့်Open in new window စစ်ဆေးအတည်ပြုပါမည်။

  ဖြေဆိုမည့်သူသည် အတည်ပြုစာ(Confirmation letter)တွင် ဖော်ပြထားသည့် နေ့ရက်၊ အချိန်နာရီနှင့် စာဖြေဌာန တို့တွင် စာမေးပွဲဖြေဆိုရပါမည်။

  စာမေးပွဲဖြေသည့်ရက်တွင် ဖြေဆိုပြီးနောက် ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်တွင် စာမေးပွဲရလဒ် (စုစုပေါင်းရမှတ်နှင့် စာမေးပွဲရလဒ်)တို့ကို ဖော်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ဖြေဆိုသူကိုယ်တိုင် အသီးသီးစစ်ဆေးအတည်ပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

  စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးနောက် ရုံးဖွင့်ရက် ၅ ရက်အတွင်း ကြိုတင်စာရင်းသွင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် စာမေးပွဲရလဒ်အကြောင်းကြားစာ ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ဖြေဆိုသူအသီးသီးသည် မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ကြိုတင်စာရင်းသွင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်သို့ Log in ဝင်၍ စစ်ဆေးအတည်ပြုရပါမည်။

Back to top