JFT-Basic Japan Foundation Test for Basic Japanese

JFT-Basic гэдэг нь

Японд амьдрах үеийн бодит харилцаанд шаардагдах япон хэлний мэдлэгийг тодорхойлж, "Өдөр тутмын харилцан ярианы чадварыг тодорхой хүрээнд эзэмшиж, ердийн амьдралд саадгүйгээр харилцах түвшний мэдлэг"-тэй эсэхийг тодорхойлно.

  • Онцлог 1

    Шалгалтыг олон удаа өгөх боломжтой

  • Онцлог 2

    "Тусгай ур чадвар 1-р зэрэг"-ийн зөвшөөрөл мэдүүлэхэд ашиглана

  • Онцлог 3

    Шалгалтын дүнг шууд мэдэх боломжтой

Эхлээд JFT-Basic
шалгалтын талаар ойлголттой болцгооё.

JFT-Basic шалгалтад бэлдэх

Back to top