Skip to main content

Суралцах зөвлөгөө

Энд JFT-Basic шалгалтад бэлдэхэд тус болох сургалтын материалуудыг танилцуулж байна. Бүгд үнэ төлбөргүй тул япон хэл сурахдаа ашиглана уу.

Иродори хэрэглээний япон хэлExternal link

Япон хэлний сурах бичиг болох “Иродори хэрэглээний япон хэл” нь гадаад хүмүүст Японд ажиллаж, амьдрахад шаардагдах япон хэлний харилцааны суурь чадварыг эзэмшүүлэхэд зориулагдсан сургалтын материал болно.
Японы амьдрал дахь төрөл бүрийн нөхцөл байдал, сэдвийг агуулсан ба бодит
хэрэглээний япон хэлний харилцан яриаг үр дүнтэй сурч чадна. Хичээл тус бүрийн сургалтын зорилгыг Can-do хэлбэрээр үзүүлж, тухайн хичээлийг үзсэнээр “чаддаг” болох зүйлийг тодотгож өгдөг.

Хамрах түвшин
A1, A2
Тайлбар хэл:
Англи, Япон, Хятад хэл, Монгол хэл, Индонез хэл, Кхмер хэл, Тайланд хэл, Вьетнам хэл, Мьянмар хэл, Непал хэл
Иродори хэрэглээний япон хэл

IRODORI Япон хэлний онлайн сургал тExgternal link

“Иродори Хэрэглээний япон хэл” сурах бичигт суурилсан япон хэлний ерөнхий мэдлэг олгох сургалт болно. “Сургалтын контент” хэсэгт Японы өдөр тутмын амьдралд шаардлагатай япон хэлийг видео зэргийг ашиглаж харилцан суралцах боломжтой бөгөөд “дасгалын контент”-оор ханз, дүрэм зэрэг өөртөө итгэлгүй байгаа хэсгээ давтаж болно.
Смартфон, зөөврийн компьютер, таблетаар хичээлээ хүлээн авах боломжтой учраас чөлөөт цагаараа хэзээ ч, хаанаас ч япон хэлийг сурах боломжтой.

Хамрах түвшин
A1, A2
Тайлбар хэл
Суурь шат (A1)
Англи, Япон
(Хятад хэл, Монгол хэл, Индонез хэл, Кхмер хэл, Тайланд хэл, Вьетнам хэл, Мьянмар хэл, Непал хэл хэлний курсууд 2023 оны 4 дугаар сараас эхлэх төлөвлөгөөтэй байна.)
Aнхан шат 1 (A2)
Англи, Япон, Хятад хэл, Монгол хэл, Индонез хэл, Кхмер хэл, Тайланд хэл, Вьетнам хэл, Мьянмар хэл, Непал хэл
Aнхан шат 2 (A2)
Англи, Япон, Хятад хэл, Монгол хэл, Индонез хэл, Кхмер хэл, Тайланд хэл, Вьетнам хэл, Мьянмар хэл, Непал хэл
Logo of IRODORI Japanese Online Course click to this page

JF Япон хэлний e – Learning MinatoExternal link

Төрөл бүрийн япон хэлний онлайн сургалт (жилд ойролцоогоор150 сургалт)-ыг санал болгож буй Япон сангийн япон хэлний сургалтын платформ юм. Та хэзээ ч, хаанаас ч интернэтээр бүртгүүлээд япон хэл сурах боломжтой. Үүнээс гадна япон хэлний сургалтын вебсайт болон аппликейшны линк байдаг.

Онлайн сургалт

Marugoto Япон хэлний онлайн сургалтExternal link

Япон хэл, соёлыг цогцоор сурах боломжтой сургалт юм. Сонсох, ярих, унших, бичих талаар заавар дасгал болон сургалтад дэмжлэг болох контент ашиглан бие даан суралцах боломжтой. Зөвхөн компьютер бус ухаалаг утас, таблетаар ч суралцах боломжтой.

Хамрах түвшин
A1, A2
Тайлбар хэл:
Англи, Испани, Хятад, Индонез, Тайланд, Вьетнам, Франц, Португали, Япон
Marugoto Япон хэлний онлайн сургалтA1-1Marugoto Япон хэлний онлайн сургалтA2-1Marugoto Япон хэлний онлайн сургалтA2-3

Хирагана・Катакана・Ханзны сургалтExternal link

Хирагана, катакана унших, бичих, мөн A1 түвшний ханзны сургалт юм.

Хамрах түвшин
A1
Тайлбар хэл:
Англи
ХираганКатаканаХанзны

ВЕБСАЙТ

Marugoto + (нэмэх)External link

“Marugoto” сурах бичгээр бие даан сурахад дэмжлэг үзүүлэх сайт юм. Энэхүү сайтыг ашигласнаар “Can-do”-г биелүүлэхэд чиглэсэн дасгал ажиллаж, видео болон зургаар дамжуулан Японы соёлыг танин мэдэх боломжтой.

Хамрах түвшин
A1, A2
Тайлбар хэл:
Англи, Испани, Япон

Ухаалаг утсанд зориулсан аппликейшн

HIRAGANA/KATAKANA Memory HintExternal link

Ойролцоо зургаар “Хирагана”, “Катакана”-г хөгжилтэйгөөр цээжилж, асуултуудаар бататгах боломжтой ухаалаг утсанд зориулсан аппликейшн юм.

Хамрах түвшин
A1
Тайлбар хэл:
Англи, Индонез, Тайланд
HIRAGANA/KATAKANA Memory HintHIRAGANA/KATAKANA Memory Hint

KANJI Memory Hint 1, 2, 3External link

Ханзны хэлбэрийг илэрхийлсэн дүрс болон 2 төрлийн тоглоомоор ханзыг хөгжилтэйгөөр сурах боломжтой ухаалаг утсанд зориулсан аппликейшн юм.

Хамрах түвшин
A1, A2
Тайлбар хэл:
Англи
KANJI Memory Hint 1, 2, 3KANJI Memory Hint 1, 2, 3KANJI Memory Hint 1, 2, 3

Япон хэл зааж буй хүмүүст

Япон сан нь япон хэлийг эх хэл болгоогүй гадаадын иргэд тухайлбал "Тусгай ур чадвар" оршин суух эрхээр япон улсад ажиллаж, амьдрах тохиолдолд шаардагдах япон хэлний харилцааны үндсэн чадварыг Can-do Statement (“-ж чадах” гэсэн асуудал шийдвэрлэх чадварыг илэрхийлэх хэлбэр)-ээр тэмдэглэсэн “Япон сангийн хэрэглээний япон хэлний Can-do”-г шинээр боловсруулан гаргасан. Энэхүү Can-do нь 2010 онд боловсруулсан “Япон сангийн япон хэлний боловсролын стандартын үзэл баримтлал”-д тулгуурласан бөгөөд А1, А2 түвшний нийт 381 Can-do-гээс бүрддэг.

Япон хэлний “Иродори хэрэглээний япон хэл” сурах бичигт дээрх “Япон сангийн хэрэглээний япон хэлний Can-do”-гээс 341-ийг нь багтаасан.

Суралцах зөвлөгөө, дэмжлэг бусад цэс

Back to top