Япон сангийн дэмжлэгийн тогтолцоо

JFT-Basic-ийг хэрэгжүүлэгч байгууллага болох Япон сан нь зөвхөн шалгалт хөгжүүлэлт, зохион байгуулалт хийгээд зогсохгүй япон хэл суралцагчдын амьдрал, ажил хөдөлмөрт шаардлагатай япон хэлийг эзэмшүүлэхэд чиглэсэн өргөн цар хүрээтэй дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна.

Япон сангийн хэрэглээний япон хэлний Can-do-Сургалтын материал хөгжүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх

Япон хэлийг эх хэл болгоогүй гадаадын иргэд тухайлбал "Тусгай ур чадвар" оршин суух эрхээр япон улсад ажиллаж, амьдрах тохиолдолд шаардагдах япон хэлний харилцааны үндсэн чадварыг Can-do Statement (“-ж чадах” гэсэн асуудал шийдвэрлэх чадварыг илэрхийлэх хэлбэр)-ээр тэмдэглэсэн “Япон сангийн хэрэглээний япон хэлний Can-do”-г 2019 онд шинээр боловсруулан гаргасан.
Түүнчлэн энэхүү “Япон сангийн хэрэглээний япон хэлний Can-doExternal link”-д тулгуурлан суралцах зорилгоор бүтээгдсэн япон хэлний сурах бичиг бол ”Иродори хэрэглээний япон хэл” юм. Аудио файл бүхий сонсгол, харилцан ярианы дасгал, амьдралд нягт уялдсан унших дасгал зэргээр дамжуулан хэрэглээний япон хэлний чадварыг бодитоор сайжруулах боломжтой тул JFT-Basic шалгалтад бэлдэх материал болох төдийгүй япон хэлийг эхлэн суралцагчаас анхан шатны түвшний бүх суралцагчид өргөнөөр ашиглах боломжтой.

Эх орондоо япон хэл зааж буй багш нарт зориулсан сургалт

Тусгай ур чадварын тогтолцоогоор Японд ирэх хүмүүсийн япон хэлний боловсролд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор тухайн япон хэлний сургалтыг хэрэгжүүлж буй байгууллагын япон хэлний багш нарт эх оронд нь заах аргын сургалт явуулж байна.

Мөн тухайн байгууллагын япон хэлний багш нарыг Японд урьж, Япон сангийн япон хэлний боловсролын стандарт болон асуудал шийдвэрлэх чадварыг эзэмшүүлэх зорилгоор заах аргын мэдлэгийг гүнзгийрүүлэх, түүнчлэн ажил, амьдралд шаардлагатай япон хэл заах чадварыг дээшлүүлэх “Тусгай ур чадварын тогтолцоогоор Японд ирэх хүсэлтэй хүмүүст чиглэсэн япон хэлний заах аргын сургалт External link”-ыг хэрэгжүүлж байна.

Япон хэлний сургалтын байгууллагад чиглэсэн үйл ажиллагааны дэмжлэг

Ажил амьдралд шаардлагатай япон хэл суралцах талбарыг дэмжих зорилгоор япон хэлний сургалтын байгууллагад үйл ажиллагааны дэмжлэг үзүүлж байна.

JFT-Basic-ийн танилцуулга болон тайлбар, Япон сангаас хөгжүүлж буй сургалтын материалыг ашигласан семинар зохион байгуулах, дэмжлэгт хамрагдах байгууллагыг судлах зэрэг зорилгоор тухайн улсад япон хэлний мэргэжилтэн болон хэрэглээний япон хэлний координатор илгээдэг.

Түүнчлэн гадаад дахь япон хэлний сургалтын байгууллагад дэмжлэг үзүүлж байна. Монгол болон Непалд үзүүлж буй дэмжлэгийн талаар Япон сангийн япон хэлний 2-р хэлтэс, бусад улс орнуудад үзүүлж буй дэмжлэгийн талаар гадаад дахь төлөөлөгчийн газраас тодруулна уу.

Back to top