Хувиараа шалгалт өгөх

Шалгалт захиалахын өмнө・・

 1. Prometrics компанийн вебсайт (цаашид, “захиалгын сайт” гэх)Open in new windowруу орж, prometric ID авна уу.
 2. ②Шалгалт өгөх улсын шалгалтын өдөр болон явагдах байрыг нягталж харна уу. JFT-Basic шалгалтын хуваарь 2024-2025(PDF:176KB)
 3. ③Шалгалт өгөхийг хүсэж буй өдрөөс ажлын 3 өдрийн өмнө (шалгалтын өдөр нь хагас, бүтэн сайн байвал ажлын 4 өдрийн өмнө) вебсайтаар захиалга өгнө үү. Захиалга өөрчлөх, цуцлах үйлдлийг ч захиалгын вебсайтаар дамжуулан хийх боломжтой.

Шалгалт өгөх газрыг сонгоно уу.

 1. Вэбсайтад нэвтрэх зурагЗахиалгын вебсайт руу prometric ID-р нэвтэрч орно.
 2. Вэбсайтыг ажиллуулдаг зургуудШалгалтын өдөр, явагдах байр, шалгалт эхлэх цагийг сонгоно.
 3. Вэбсайт дээр төлөх зурагОнлайн тооцоонд шаардлагатай төлбөрийн мэдээллийг бичиж төлбөрийг төлнө. ※Япон улс дотор бэлэн мөнгөөр төлбөр төлөх боломжгүй.
 4. Вэбсайт дээр захиалга хийх зурагЗахиалга дуусгах

Шалгалт өгөхийн өмнө шалгалт өгөх өдрийн процесс болон Open in new windowшалгалтын удирдамжийн талаар нэмэлт материалыг нягталж харах. Open in new window

Шалгалт өгөх

Шалгалтын өдөр шалгалт дуусмагц компьютерын дэлгэц дээр дүн (нийт оноо болон дүн) гарна.

Шалгалт өгсний дараа ажлын 5 өдөрт захиалгын вебсайт дээр дүнгийн мэдэгдэл тавигдана.

1. Шалгалтын төлбөрийг онлайнаар төлөх тохиолдолд

 1. Захиалгын вебсайт руу prometric ID-р нэвтэрч орно.
 2. Шалгалтын өдөр, явагдах байр, шалгалт эхлэх цагийг сонгоно.
 3. Онлайн төлбөрт шаардлагатай төлбөрийн мэдээллийг оруулаад
  төлбөрийг төлөх
 4. Захиалга дуусах

2. Шалгалтын төлбөрийг бэлнээр төлөх тохиолдолд

 1. Ваучер зарах цэгээс ваучер худалдан авч төлбөрийг төлөх
 2. Захиалгын вебсайт руу prometric ID-р нэвтэрч орно.
 3. Шалгалтын өдөр, явагдах байр, шалгалт эхлэх цагийг сонгоно.
 4. Ваучерын дугаар болон хүчинтэй хугацааг оруулна.
 5. Захиалга дуусах
 • ※Төлөх арга нь улс бүрээс хамааран харилцан адилгүй байна. Илүү дэлгэрэнгүйг захиалгын вебсайтаас харна уу.
 • ※Ваучер гэдэг нь шалгалтад бүртгүүлэхэд шаардлагатай дугаар юм. Шалгалтын төлбөрийг төлснөөр дугаар үүснэ. Ваучер нь хүчинтэй хугацаатай. Худалдан авалтын байдлын талаар Prometric компанийн вебсайтOpen in new window-аас нягталж харна уу.

Шалгалтын өмнө шалгалт өгөх өдрийн процесс-ыг шалгахOpen in new window

Шалгалт өгөх

Шалгалт өгөх өдөр шалгалт дуусмагц компьютерын дэлгэц дээр дүн (нийт оноо болон дүн) нь гарна.

Шалгалт өгсний дараа ажлын 5 өдөрт захиалгын вебсайт дээр дүнгийн мэдэгдэл тавигдана.

Back to top