Түгээмэл асуултууд

1 JFT-Basic-ийн тухай

Асуулт-1JFT-Basic гэж ямар шалгалт вэ?
Хариулт
JFT-Basic нь Японд амьдрахад шаардагдах япон хэлний харилцааны чадварыг тодорхойлох шалгалт юм. 2019 оны 4 сард Япон сангаас зохион байгуулж эхэлсэн. Тус шалгалтаар Японд ажиллахыг зорин ирж буй гадаад иргэд Японд амьдрахад шаардагдах харилцааны япон хэлний чадварыг тогтоож, “Өдөр тутмын харилцан ярианы чадварыг тодорхой хүрээнд эзэмшиж, ердийн амьдралд саадгүйгээр харилцах түвшний мэдлэг”-тэй эсэхийг тодорхойлно. Японд оршин суух зөвшөөрөл “Тусгай ур чадвар 1-р зэрэг”-ийг мэдүүлэхэд шаардлагатай япон хэлний чадварыг гэрчлэх зорилгоор энэ шалгалтыг өгнө.
Асуулт-2JFT-Basic шалгалт хэрхэн явагддаг вэ?
Хариулт
JFT-Basic нь компьютерт суурилсан шалгалт (CBT:Computer Based Testing) хэлбэрээр явагдана. Улс бүрийн шалгалт өгөх байранд компьютер ашиглан асуултад хариулна. Таславч дотор компьютерын дэлгэц дээр гарч ирэх даалгаврыг уншаад зөв хариултыг сонгон сонсголын даалгаврыг чихэвчээр сонсон хариулна.
Асуулт-3JFT-Basic-ийг ямар байгууллагаас эрхлэн явуулдаг вэ?
Хариулт
Япон сангаас эрхлэн явуулдаг шалгалт юм.
Асуулт-4JFT-Basic-ийг хэн өгч болох вэ?
Хариулт
Япон хэлийг эх хэл болгоогүй гадаад улсын иргэн өгнө. Харин тухайн улсаас хамаарч шалгалт өгөхөд тавигдах шалгуур харилцан адилгүй тул дэлгэрэнгүйг Prometric захиалгын вебсайтаас харна уу.
Асуулт-5JFT-Basic нь хэзээ, хаана явагдах вэ?
Хариулт
Асуулт-6 Өөрийн амьдарч буй улсаас өөр улсад JFT-Basic-ийг өгөх боломжтой юу?
Хариулт
Өөрийн амьдарч буй улсаас өөр улсад шалгалтыг захиалан өгөх боломжтой. Гэвч шалгалтын байран дахь тайлбар болон анхаарах зүйлс, журмын тайлбар зэрэг нь тухайн улсын хэл эсвэл англи хэл дээр явагдах ба бусад хэл байхгүйг анхаарна уу. Түүнчлэн тухайн улсаас хамааран шалгалтын төлбөрийг төлөх арга харилцан адилгүй байдгийг анхаарна уу.
Асуулт-7JFT-Basic-ийн секцийг хэсэгчлэн өгөх боломжтой юу?
Хариулт
Үгүй, боломжгүй.
Асуулт-8JFT-Basic-ийг дахин өгч болох уу?
Хариулт
Тийм, болно. Гэвч өмнөх шалгалт өгсөн өдөр болон дараагийн шалгалт хооронд 45 хоногийн зайтай байхыг шаарддаг.
Асуулт-9Япон хэлний түвшин тогтоох шалгалт (JLPT)-аас ямар ялгаатай вэ?
Хариулт
Япон хэлний түвшин тогтоох шалгалт (JLPT) нь төрөл бүрийн түвшний суралцагчдын япон хэлний мэдлэгийг тодорхойлох зорилготой өргөн хүрээний талбарыг хамарсан цогц шалгалт бөгөөд N1-ээс N5 хүртэл 5 шатлалт түвшинд хуваагддаг. JFT-Basic нь Японы амьдралд шаардагдах япон хэлний харилцааны чадварыг тодорхойлох шалгалт бөгөөд 1 түвшинтэй.
JLPT болон JFT-Basic нь шалгалтын явагдах аргын хувьд ч мөн ялгаатай. JLPT нь хариултын хуудас бөглөх аргаар, Япон болон гадаад (ойролцоогоор 80 улс, бүс нутаг)-д жилд 2 удаа тогтсон хугацаанд явагддаг бол JFT-Basic нь CBT хэлбэрээр гадаад (Азийн орнууд) болон Япон улсад жилд 6 удаа, улс орон бүрт харилцан адилгүй тогтоосон шалгалтын хуваарийн дагуу явагддаг.
Шалгалтын дүнгийн тухайд JLPT нь шалгалт өгсөн өдрөөс ойролцоогоор 2 сарын дараа дүнг онлайнаар Зарлаж, шалгалт өгсөн өдрөөс ойролцоогоор 3 сарын дараа тэнцсэн эсэх дүнгийн мэдэгдэл хүлээн авдаг. JFT-Basic нь шалгалт өгсөн тухайн өдөр дүнгээ мэдэх ба шалгалт өгсөн өдрөөс ажлын 5 хоногийн дотор дүнгийн мэдэгдэл нийтлэгдэнэ.
Япон хэлний түвшин тогтоох шалгалт (JLPT)-ийн N4 ба түүнээс дээш түвшний гэрчилгээг “Тусгай ур чадварын 1-р зэрэг”-ийг мэдүүлэхэд ашиглаж болох ч JFT-Basic нь шалгалтыг олон удаа өгөх боломжтой, шалгалтын дүнгээ шууд мэддэг гэдгээрээ онцлогтой.

2 Шалгалтын агуулгын тухай

Асуулт-1JFT-Basic-т олон түвшин байдаг уу?
Хариулт
Үгүй, Япон хэлний түвшин тогтоох шалгалт (JLPT) шиг олон түвшин байдаггүй.
Асуулт-2JFT-Basic нь ямархуу түвшний шалгалт вэ?
Хариулт
“Өдөр тутмын харилцан ярианы чадварыг тодорхой хүрээнд эзэмшиж, ердийн амьдралд саадгүйгээр харилцах түвшний мэдлэг”-ийн хэмжүүр болгож А2 түвшний тодорхой чадвартай эсэхийг тодорхойлдог. Дэлгэрэнгүйг түвшний хэмжүүрээс харна уу.
Асуулт-3JFT-Basic-т ямархуу асуултууд ирдэг вэ?
Хариулт
JFT-Basic нь “Үсэг ба үгийн сан”, “Харилцан яриа ба үг хэллэг”, “Сонсгол”, “Уншлага” гэсэн 4 секцээс бүрдэнэ. Европын олон хэлний суурь хөтөлбөр (CEFR:Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment) болон “JF япон хэлний сургалтын стандарт”-ын үзэл санаанд суурилсан А1~А2 түвшний Can-do буюу “-ж чадна” чадварт тулгуурласан асуултууд ирдэг. Жишиг Асуултыг нийтэлсэн байгааг харна уу. Харин шалгалтад хэрхэн бэлдэх тухайд эсэх талаар “4 Шалгалтын бэлтгэлийн тухай” болон “Асуулт-1 Хэрхэн суралцах нь зүйтэй вэ? Сурах бичих байгаа юу? “ зэрэг асуултын хариултыг харна уу.
Асуулт-4JFT-Basic-т харилцан яриа (ярианы шалгалт) болон зохион бичлэг (бичгийн шалгалт) байдаг уу?
Хариулт
Үгүй, одоогоор аль аль нь байхгүй.
Асуулт-5JFT-Basic шалгалт хэдэн цаг үргэлжлэх вэ?
Хариулт
60 минут.

3 Шалгалтыг захиалах тухай

Шалгалтын захиалгын талаар “Шалгалт өгөх дараалал”-ыг харна уу. Шалгалтын захиалгатай холбоотой асуултыг Prometric захиалгын вебсайтад байгаа Prometric хэрэглэгчийн үйлчилгээний төвөөс лавлана уу. Prometric захиалгын вебсайт дээрх FAQ буюу түгээмэл асуултуудыг эхлээд харна уу. Харин Япон сангийн төв оффис болон гадаад төлөөлөгчийн газар нь шалгалтын захиалгатай холбоотой дэмжлэг, төлөөлөн гүйцэтгэх үйлчилгээ үзүүлдэггүй болно.

4 Шалгалтын бэлтгэлийн талаар

Асуулт-1Хэрхэн бэлдвэл болох вэ? Сурах бичиг байгаа юу?
Хариулт
JFT-Basic шалгалтад бэлдэхэд дөхөм болох e-learning сургалтын материал ыг байршуулсан бий. Суралцах зөвлөгөө хэсгийг харна уу. JFT-Basic-ийг өгөх дасгал болгож, жишиг даалгаварыг байршуулсан.
Япон сан нь япон хэлийг эх хэл болгоогүй гадаад иргэд Японд амьдрахад шаардагдах харилцааны суурь чадварыг Can-do Statement (“-ж чадна” гэсэн асуудал шийдвэрлэх чадварыг илэрхийлэх хэлбэр)-ээр илэрхийлдэг. “Япон сангийн хэрэглээний япон хэлний Can-do”-г 2019 онд тодорхойлсон. Түүнчлэн энэхүү “Япон сангийн хэрэглээний япон хэлний Can-do”-г суралцах зорилгодоо нийцүүлэн боловсруулсан япон хэлний сурах бичиг болох
“Иродори хэрэглээний япон хэл”-ийг вэбсайтад байршуулсан. Аудио файл бүхий сонсгол, харилцан ярианы дасгал, бодит амьдралд ойр сэдэвтэй унших дасгал зэргээр дамжуулан хэрэглээний япон хэлний чадварыг бодитоор сайжруулах боломжтой тул JFT-Basic-ийн шалгалтад бэлдэх материал болох төдийгүй япон хэлийг эхлэн суралцагчаас анхан шатны түвшний бүх суралцагчид өргөнөөр ашиглах боломжтой.
Асуулт-2Өмнөх шалгалтад ирсэн асуултууд интернэтэд тавигдах эсвэл хэвлэгдэн гардаг уу?
Хариулт
Одоогоор тийм төлөвлөгөө байхгүй байна. Нэмэлт материал болгож жишиг даалгавартай танилцаж болно.

5 Шалгалт явагдах өдрийн тухай

Асуулт-1Шалгалтын өдөр авч очих зүйлс, шалгалтын байрны байршил болон шалгалтын өдөр хүлээн авахаас эхлэн шалгалт дуусах хүртэлх дарааллын талаар хэлж өгнө үү.
Хариулт
Шалгалт явагдах өдрийн үйл явцын дэлгэрэнгүйг “Шалгалтын өдрийн үйл явцын дараалал”-аас харна уу. Шалгалтын өдрийн талаар (авч очих зүйлс, шалгалтын байр болон шалгалтын өдөр хүлээн авахаас дуусах хүртэлх дараалал зэрэг) асуулт байвал Prometric захиалгын вебсайт дээрх Prometric хэрэглэгчийн үйлчилгээний төвөөс лавлана уу.
Асуулт-2Шалгалтын үеэр цаг гарвал хариулсан агуулгаа дахин нягтлах боломжтой юу?
Хариулт
“Үсэг ба үгийн сан”, “Харилцан яриа ба үг хэллэг”, “Уншлага” секцэд тухайн секцийг ажиллаж дуусаад, дараагийн секц рүү шилжихийн өмнө хариултаа нягтлах, засах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл тус секц дотроо өмнөх болон дараагийн асуулт руу шилжин нягтлах боломжтой. Харин “Сонсгол”-ын секцэд дараагийн асуулт руу шилжсэн л бол өмнөх асуулт руу буцах боломжгүй.

6 Оноо болон дүнгийн мэдэгдлийн тухай

Асуулт-1Шалгалтын дүн яаж гардаг вэ?
Хариулт
Шалгалтын дүн нь нийт оноо болон түүнд суурилсан тэнцсэн эсэх үр дүнгээр илэрхийлэгдэнэ. Нийт оноо нь 10-250 онооны хооронд байна. Нийт оноо нь үнэлгээний стандарт (200 оноо)-аас өндөр байвал “Өдөр тутмын харилцан ярианы чадварыг тодорхой хүрээнд эзэмшиж, ердийн амьдралд саадгүйгээр харилцах түвшинд хүрсэн” гэж үзнэ. Илүү дэлгэрэнгүйг шалгалтын дүнгийн мэдэгдэл хэсгээс харна уу.
Асуулт-2Секц тус бүрд босго оноо бий юу?
Хариулт
Секц тус бүрд хамгийн багадаа тэдэн оноо авах ёстой гэсэн тогтсон хязгаар байхгүй. 4-н секцийг нэгтгэн тооцож, нийт оноо нь 200-д хүрсэн бол “Өдөр тутмын харилцан ярианы чадварыг тодорхой хүрээнд эзэмшиж, ердийн амьдралд саадгүйгээр харилцах түвшинд хүрсэн” гэж үзнэ.
Асуулт-3Шалгалтын дүнгээ хэзээ мэдэх вэ?
Хариулт
Шалгалтын тухайн өдөр шалгалт дууссаны дараа компьютерын дэлгэц дээр дүн (нийт оноо болон дүн) гарна. Мөн шалгалт өгсний дараа ажлын 5 өдөрт Prometric захиалгын вебсайт дээр дүнгийн мэдэгдэл тавигдана. Захиалгын вебсайт руу нэвтэрч орж харна уу.
Асуулт-4Албан ёсны дүнгийн мэдэгдэл яаж ирэх вэ?
Хариулт
Дүнгийн мэдэгдэл нь шалгалт өгсөн өдрөөс хойш ажлын 5 өдрийн дотор захиалгын вебсайт дээрээс харах боломжтой болно. Захиалгын вебсайт руу нэвтэрч орж харна уу. Дүнгийн мэдэгдэл цаасаар шаардлагатай бол хэвлэж гарган ашиглана уу.
Асуулт-5Шалгалтын хариуг юунд ашиглаж болох вэ?
Хариулт
Японд оршин суух зөвшөөрөл “Тусгай ур чадвар 1-р зэрэг” мэдүүлэхэд шаардагдах япон хэлний мэдлэгийг гэрчлэхэд ашиглана.
Асуулт-6JFT-Basic нь Тусгай ур чадвар 1-р зэргээс бусад төрлийн виз мэдүүлэх эсвэл ажилд ороход ашиглах боломжтой юу?
Хариулт
Одоогийн байдлаар JFT-Basic нь Тусгай ур чадварын 1-р зэргээс өөр төрлийн визний мэдүүлэгт ашиглагдахгүй байгаа. Бусад виз мэдүүлэхэд шаардлагатай материал зэргийн талаар Япон улсын Гадаад хэргийн яамны цахим хуудаснаас харна уу.
Түүнчлэн байгууллага болон сургуулийн хэмжээнд JFT-Basic-ийг хэрхэн ашиглаж буй талаар тухайн байгууллага эсвэл сургуулиас тодруулна уу.
Асуулт-7Шалгалтын дүнд хүчинтэй хугацаа байгаа юу?
Хариулт
JFT-Basic-ийн шалгалтын дүнд хүчинтэй хугацаа байхгүй. Захиалгын вебсайтад шалгалтын дүнг 5 жил хадгалагдана. Энэ хугацаанд захиалгын вебсайтаас шалгалтын дүнг харах боломжтой боловч энэ хугацаа дууссаны дараа харах боломжгүй болно. Захиалгын вебсайтад шалгалтын дүн хадгалагдаж байх хугацаанд мэдэгдлийг хэвлэж аваарай.
Асуулт-8Шалгалтын дүнгийн талаарх мэдэгдэл" нь хуурамч эсвэл засвартай биш гэдгийг би яаж нотлох вэ?
Хариулт
Японы сан нь Японы болон гадаадын төрийн байгууллага, их дээд сургууль, боловсролын байгууллага, компани гэх мэт газруудын ирүүлсэн санал хүсэлтэд, шалгалтын үр дүнгийн мэдэгдлийн агуулгын үнэн зөв эсэх талаар үндэслэлтэй хариу өгөх болно.
Нэмэлт баталгаажуулалтын талаарх нарийвчилсан журмыг авахын тулд Японы сантай холбогдоно уу.
Холбоо барих хаяг: Японы сан Япон хэлний хэлтэс 2
Имэйл: jft-basic@jpf.go.jp
(Имэйл илгээхдээ бүтэн өргөнтэй @ тэмдгийг хагас өргөнтэй @ тэмдэг болгон өөрчилнө үү.)
  • * Англи хэл эсвэл Япон хэлээр бичнэ үү. Бусад хэлийг хүлээн авах боломжгүй.
  • * Бид утсаар хариу өгөх боломжгүй.

7 Оршин суух зөвшөөрөл “Тусгай ур чадвар”-ын тухай

Асуулт-1Оршин суух зөвшөөрөл “Тусгай ур чадвар” гэж юу вэ?
Хариулт
Тодорхой мэргэжил, ур чадвар бүхий гадаад иргэнийг Япон улсад хөдөлмөр эрхлэгчийн хувиар хүлээн авах шинэ оршин суух зөвшөөрөл бөгөөд тусгай ур чадвар 1-р зэрэг, 2-р зэрэг гэсэн 2 төрөлтэй.
Илүү дэлгэрэнгүйг доорх цахим хуудаснаас харна уу.
Асуулт-2JFT-Basic нь оршин суух зөвшөөрөл “Тусгай ур чадвар”-тай ямар хамааралтай вэ?
Хариулт
Тусгай ур чадвар 1-р зэргийн шалгуурыг хангахын тулд тухайн салбар (12 ажил мэргэжил)-ын ажлын ур чадварыг хэмжих шалгалт (Ур чадварын шалгалт) болон амьдрал, ажил хөдөлмөрт шаардлагатай япон хэлний мэдлэгийг хэмжих шалгалт (Япон хэлний шалгалт)-д тус тус тэнцэх шаардлагатай (Ур чадварын дадлагын 2-р зэргийг амжилттай дуусгасан хүн эдгээр шалгалтаас чөлөөлөгдөнө). JFT-Basic нь энэхүү япон хэлний шалгалт нь юм. Харин Япон хэлний түвшин тогтоох шалгалтын N4 ба түүнээс дээш төвшний гэрчилгээтэй бол Тусгай ур чадвар 1-р зэрэгт шаардлагатай япон хэлний мэдлэгтэй гэж хүлээн зөвшөөрөгддөг.
Асуулт-3Ур чадварын шалгалтыг ч Япон сан зохион байгуулдаг уу?
Хариулт
Ур чадварын шалгалтыг салбар тус бүрийн яам агентлаг болон тэдгээрийн тогтоосон шалгалт хэрэгжүүлэгч байгууллага хариуцан зохион байгуулдаг. Ур чадварын шалгалтыг хэрэгжүүлэгч байгууллагын талаар Хуульзүйн яамны Гадаадын иргэн, харьяатын ерөнхий газрын шалгалтын мэдээллийн портал цахим хуудаснаас харна уу.
Асуулт-4Ур чадварын шалгалт хэзээ, хаана явагддаг вэ?
Хариулт
Ур чадварын шалгалтыг салбар тус бүрийн яам агентлаг болон тэдгээрийн тогтоосон шалгалт хэрэгжүүлэгч байгууллага хариуцан зохион байгуулдаг. Ур чадварын шалгалтын явагдах хуваарийг тухайн яам агентлаг болон шалгалт хэрэгжүүлэгч байгууллагын вебсайтаас харна уу.
Хуульзүйн яамны шалгалтын мэдээллийн портал цахим хуудас.
Асуулт-5Тусгай ур чадварын тогтолцоонд гадаадын иргэн хүлээж авдаг 12 салбар байдаг уу? Салбараас хамааран ажил дээр ашиглах япон хэл харилцан адилгүй байх. JFT-Basic шалгалтын агуулга нь салбараас хамааран өөр байдаг уу?
Хариулт
JFT-Basic нь “Өдөр тутмын харилцан ярианы чадварыг тодорхой хүрээнд эзэмшиж, ердийн амьдралд саадгүйгээр харилцах түвшний мэдлэг”-ийг хэмжүүр болгон, А2 түвшний тодорхой япон хэлний чадвартай эсэхийг тогтоох шалгалт учир салбарын ялгаа байдаггүй.
Асуулт-6JFT-Basic болон Япон хэлний түвшин тогтоох шалгалт (JLPT)-ын N4 ба түүнээс дээш түвшнөөс гадна Тусгай ур чадвар 1-р зэрэг мэдүүлэхэд ашиглаж болох япон хэлний өөр шалгалт байдаг уу?
Хариулт
Тусгай ур чадвар 1-р зэрэг мэдүүлэхэд ашиглаж болох япон хэлний шалгалт болгож 14 салбарын харьяа яам агентлагаас зарлагдсан шалгалт нь одоогийн байдлаар зөвхөн JFT-Basic болон Япон хэлний түвшин тогтоох шалгалт (N4 ба түүнээс дээш түвшин) байна.
Back to top